Nyheter

DatoArtikkelnavn
Lite forskning på tiltak for innsatte foreldre og deres barn
Ingen effektstudier for gravide med spiseforstyrrelse
Usikkert om undervisning øker pasientens sikkerhet
Sammensatte tiltak kan forebygge fall i institusjoner
Videreutvikler tjenestene med forbedringsmodell
Helsepersonell spør hva som er viktig for brukerne
Lønnstilskudd og praksisplass kan gi innvandrere jobb
Usikker effekt av trening i varmtvannsbasseng
Reinnleggelse kan unngås med sammensatte tiltak
Hver syvende eldre blir lagt inn igjen i sykehus
Oppfølging kan øke etterlevelsen av faglige retningslinjer
Kampanjer for å endre levevaner har små, fordelaktige effekter
Brukererfaringsundersøkelser er vanlig innen rehabilitering
Foreslår fem tiltak mot vold og aggresjon i helsetjenesten
Umulig å konkludere om naltrekson i lave doser er effektivt og sikkert
Samstemming av legemiddellister kan redusere uønskede avvik
Bruk av overlevelsesdata hindrer dødsfall
Legemiddelfeil hjemme går stort sett bra
Infeksjoner i barnehager kan halveres
Nytt hjelpemiddel for å måle pasienterfaringer
(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter?index=80)