Om oss

Her finner du oss

Pilestredet Park 7
inng. Stensberggata
0176 Oslo

Kontaktinformasjon
Folkehelseinstituttet
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo
Telefon: 21 07 70 00
Telefaks: 22 35 36 05
Org nr: 983 744 516

E-post

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss)