Sigrun Espelien Aasen

Aasen, Sigrun Espelien
Forskningsbibliotekar
Seksjon for Helsebiblioteket.no
Sigrun.Espelien.Aasen@kunnskapssenteret.no
Tlf. 930 72 840

Sigrun Espelien Aasen er seniorrådgiver i Seksjon for Helsebiblioteket.no. Hun er bibliotekar og leder prosjektet «Medical Subject Headings (MeSH) oversatt til norsk» og gir kurs/opplæring i søk og bruk av ressurser i Helsebiblioteket.no. 

Prosjekter

Tidligere stillinger

Bibliotekar ved Universitetet i Oslo Medisinsk bibliotektjeneste: Anatomisk institutt, Psykiatrisk institutt, Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri

Biblioteksjef i Verdal kommune

Mediatekar ved Verdal videregående skole

Bibliotekleder ved sykepleierutdanninga i Nord-Trøndelag

Bibliotekleder ved HiNT, avd. Levanger

Avdelingsbibliotekar i Sosial- og helsedirektoratet

Utdanning

Statens Bibliotekhøgskole, 1969-72, lederutdanning ved HiNT og diverse kurs

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/aasen)