Helene Arentz-Hansen

Arentz-Hansen, Helene
Seniorforsker
Seksjon for spesialisthelsetjenesten
Helene.Arentz-Hansen@kunnskapssenteret.no
Tlf. 922 09 469

Helene Arentz-Hansen er seniorforsker i Seksjon for spesialisthelsetjenesten. Hun er biolog med doktorgrad i immunologi og arbeider med mini-metodevurdering i Kunnskapssenteret og er med i den Nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurdering. Hun er engasjert i prosjekter som inngår i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten og er prosjektleder for flere prosjekter som særlig omhandler nye metoder.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Forsker/Post Doc, UiO, Immunologisk institutt, Rikshospitalet, 2002−2005

Stipendiat, UiO, Immunologisk institutt, Rikshospitalet, 1997−2002

Internasjonale engasjement

Deltar i et EU-finansiert forskningsprosjekt som heter AdHopHTA (Adopting Hospital-based HTA in EU) og er medlem av Health Technology Assessment international (HTAi).

Utdanning

Dr.philos., immunologi, Universitetet i Oslo

Haupt-Diplom i biologi, Ludwig-Maximilians-Universität, München

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Ikke invasiv prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 21, 18 og 13Rapport fra Folkehelseinstituttet
2014Rhesus typing av foster basert på blodprøve fra rhesus negative gravideRapport fra Kunnskapssenteret
2013Mini‐metodevurdering – hva og hvorfor?Foredrag/poster
2013Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenestenVitenskapelig artikkel
2013Hjertepumper (LVAD) som varig behandling av pasienter med alvorlig hjertesvikt Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehusVitenskapelig artikkel
2013Mini-HTA to support evidence-based decisions for new health technologies in Norwegian hospitalsForedrag/poster
2012Kateterbasert implantasjon av aortaklafferMetodevarsel
2012Criteria for assessment of new technologies at the hospital level (mini-HTA) and the national level (HTA)Foredrag/poster
2012Effekt av robotassistert kirurgi sammenlignet med åpen og laparoskopisk kirurgi for prostatektomiOmtale av oversikt
2012Effekt av tverrfaglig, teambasert rehabilitering, inkludert undervisning, ved revmatoid artritt (leddgikt) Rapport fra Kunnskapssenteret
2012Den nye lillesøsteren –forenklede metodevurderinger på lokalt nivå (mini-HTA)Vitenskapelig artikkel
2011Mini-HTA. Hurtigvurdering av nye medisinske metoderForedrag/poster
2011Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHFNotat
2011Seminar om mini-HTAForedrag/poster
2010Om Kunnskapssenteret, mini-HTA og MedNyttForedrag/poster
2010Pilot project on mini-HTA to support evidence-based decisions for new health technologies in hospitalsForedrag/poster
2008Implanterbar hjertepumpe (LVAD) ved avansert hjertesvikt Metodevarsel
2007TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 2): Effekt og bivirkninger rapportert i kliniske registereRapport fra Kunnskapssenteret
2006TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer - metodeForedrag/poster
2006TNF-hemmere ved revmatiske sykdommerRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/arentz-hansen)