Tove Aune Augustson

Augustson, Tove
Førstekonsulent
Tove.Aune.Augustson@kunnskapssenteret.no
Tlf. 924 16 793

Tove Aune Augustson er avdelingskoordinator for Seksjon for spesialisthelsetjenesten, Seksjon for legemidler og helseøkonomi og Seksjon for primærhelse.

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/augustson)