Astrid Austvoll-Dahlgren

Austvoll-Dahlgren, Astrid
Seniorforsker
Astrid.Austvoll-Dahlgren@fhi.no
Tlf. 464 00 406

Astrid Austvoll-Dahlgren er forsker i Seksjon for global helse og Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak. Hun er samfunnsviter med doktorgrad i samfunnsmedisin og arbeider med å lage systematiske oversikter over effekt av tiltak samt å forske på gode måter å hjelpe pasienter og friske på i å ta informerte helsebeslutninger.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Forsker, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2011− d.d.
Amanuensis/ forsker- Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Oslo, 2007−2011
Forsker og prosjektadministrator EU-prosjekt, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten,
2002−2007
Konsulent, Avdeling for helsetjenesteforskning, Sosial og helsedirektoratet, 2002

Verv og lignende

Redaktør for nettsiden sunnskepsis.no, en nettside som har til hensikt å støtte pasienter og friske i å finne og ta i bruk pålitelig helseinformasjon.

Fagrådsmedlem NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.

Redaktør Testing Treatments interactive English (www.testingtreatments.org)

Utdanning

Ph.d.,samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo, 2012  
MA (ESST), Universitetet i Oslo/ Aalborg universitet, 2001
Cand.mag., psykologi, Universitetet i Oslo, 2000 

Publikasjoner

ÅrTittelType
2015 Key concepts that people need to understand to assess claims about treatment effectsVitenskapelig artikkel
2015Effekter av befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak for å fremme fysisk aktivitet og én eller flere andre sunne levevanerRapport fra Kunnskapssenteret
2015Development and validation of a questionnaire to measure people’s ability to assess claims about treatment effects (CLAIM)Foredrag/poster
2015Tiltak for elektronisk deling av pasientinformasjon Notat
2015A case study of the organisation of research knowledge by systematic reviews within the mental health care field. Vitenskapelig artikkel
2015Bidrar brukermedvirkning til bedre beslutninger og prioriteringer?Foredrag/poster
2015Smittevern i barnehager: Effekt av håndhygiene, opplæring og fysiske tiltakRapport fra Kunnskapssenteret
2014Identifying barriers and facilitators to people's ability to obtain health information. The development and evaluation of a web portal to improve health literacyForedrag/poster
2014Brukermedvirkning. Hva er nytten -i et folkehelseperspektiv?Foredrag/poster
2014Brukermedvirkning. Hva er nytten?Foredrag/poster
2014Effekt av smittevern i barnehager og skolerForedrag/poster
2014Effekt av smitteverntiltak i barnehager og skolerRapport fra Kunnskapssenteret
2014Interventions aimed at communities to inform and/or educate about early childhood vaccinationVitenskapelig artikkel
2014Om «Health literacy» eller helserelatert kompetanse på norskForedrag/poster
2014Hvilken nytte har vi av brukerkunnskap?Foredrag/poster
2014Measuring peoples' understanding of the effects of treatments: a review of outcome measuresForedrag/poster
2013Pasientmedvirkning – hvorfor?Vitenskapelig artikkel
2013Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatteRapport fra Kunnskapssenteret
2013Pasientopplæring- hva er nytten?Foredrag/poster
2013Formidling av forskning til brukere: Nettportalen «Sunn Skepsis».Foredrag/poster
2013Samlet kunnskap om brukermedvirkning. BokanmeldelseSynspunkt
2013Samlet kunnskap om brukermedvirkningSynspunkt
2013Pasienten som medvirker og kunnskapshåndtererVitenskapelig artikkel
2013Development of a complex intervention to improve health literacy skillsVitenskapelig artikkel
2012Foreldreveiledning kan forebygge skader hos barnOmtale av Cochrane-oversikt
2012Effekter av finansielle insentiver for tjenesteytere i helse- og omsorgstjenestenNotat
2012Evaluation of a web portal for improving public access to evidence-based health information and health literacy skills: a pragmatic trialVitenskapelig artikkel
2012Cognitive factors predicting intentions to search for health information: an application of the theory of planned behavior.Vitenskapelig artikkel
2012Effekter av støtte og oppfølging for personer med alvorlig psykisk lidelseRapport fra Kunnskapssenteret
2012Undervisning kan fremme forebyggende atferd, besittelse og bruk av sikkerhetstiltakOmtale av Cochrane-oversikt
2012Gatelys forebygger ulykkerOmtale av Cochrane-oversikt
2012Effekter av ulike organiseringstiltak for tjenester innen psykisk helsevernRapport fra Kunnskapssenteret
2012Forskningsformidling til et bredere publikum - noen erfaringerForedrag/poster
2011Støtte fra mentor kan muligens forebygge at ungdom begynner med rusmidler Omtale av Cochrane-oversikt
2011 Public health nurses’ barriers and facilitators to the use of research in consultations about childhood vaccinations.Vitenskapelig artikkel
2011 What informs parents’ decision-making about childhood vaccinations? Journal of advanced nursingVitenskapelig artikkel
2011Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæringRapport fra Kunnskapssenteret
2011Effekter av ulike organiseringsmodeller for tjenester innen psykisk helsevernForedrag/poster
2011Kognitiv trening sammenlignet med ingen behandling gir muligens bedre gjenkallelsesevne for eldre, men er like god som annen behandling.Omtale av Cochrane-oversikt
2011Bruk av opinionsledere for å oppnå kunnskapsbasert praksisOmtale av Cochrane-oversikt
2010Kunnskapsgrunnlag for gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring - en forskningsoppsummeringForedrag/poster
2010Skepsis: Fra hvem til hva vi kan stole påKronikk/innlegg
2010Effekter av tverrfaglige ambulante tjenester for pasienter med kroniske sykdommerRapport fra Kunnskapssenteret
2010Childhood vaccinations- a need for change in the public health discourse. Poster presentationForedrag/poster
2009Bottom-up approach to successful implementation of pharmaceutical policyVitenskapelig artikkel
2009Ekstra støttetiltak for kvinner med risiko for å få et barn med lav fødselsvektOmtale av Cochrane-oversikt
2009Simulering som opplæringsmetode i spesialistutdanning av leger - evaluering av effektRapport fra Kunnskapssenteret
2009Farmasøytisk kompetanse for å sikre riktig medikamentell behandling ved skifte av omsorgsnivåNotat − hasteoppdrag
2008Pharmaceutical policies: effects of cap and co-payment on rational drug useVitenskapelig artikkel
2008 Qualitative methods for identifying barriers to change in a tailored intervention: Facilitating informed decision making at the maternity and child health care centre.Foredrag/poster
2008Egenandel på legemidler kan lede til at pasienter kutter ned på ønsket brukOmtale av Cochrane-oversikt
2007Pharmaceutical policies: effects of financial incentives for prescribersVitenskapelig artikkel
2007Hva er effekten av pc- og internettbaserte tiltak mot angst og depresjon? Notat − hasteoppdrag
2006Referanseprising kan gi mer rasjonell bruk av legemidlerVitenskapelig artikkel
2005Translating research into policy and practice in developing countries: a case study of magnesium sulphate for pre-eclampsiaVitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/austvoll-dahlgren)