Kjell Arne Bakke

Bakke, Kjell Arne
Seniorrådgiver - kommunikasjon
kjell.arne.bakke@fhi.no
Tlf. 992 53 235

Kjell Arne Bakke er kommunikasjonsrådgiver i Avdeling for kommunikasjon i Folkehelseinstituttet. Han er opprinnelig sykepleier og arbeider med intern og ekstern kommunikasjon.

Tidligere stillinger

Nettleder og andre redaksjonelle stillinger i Dagens Medisin

Informasjonsleder i Kreftregisteret

Seksjonsleder omsorgsinformasjon og ansvarlig redaktør i Kreftforeningen

Journalist i Tidsskriftet Sykepleien

Sykepleier og avdelingssykepleier ved Aker sykehus

Utdanning

Offentlig godkjent sykepleier

Publikasjoner

ÅrTittelType
2015Kunnskapskilden 1/2015 – primærhelsetjenestenKunnskapskilden
2015Pasientene kan bidra til god håndhygienePopulærvitenskapelig artikkel
2015Flere overlever etter forbedringer på sykehusPopulærvitenskapelig artikkel
2015Kunnskapskilden 4/2015 – spesialisthelsetjenestenKunnskapskilden
2015Psykisk syke vil vite mer om behandlingerPopulærvitenskapelig artikkel
2015Dobbelt så mange meldinger om alvorlige pasientskaderPopulærvitenskapelig artikkel
2015Kunnskapskilden 3/2015 – primærhelsetjenestenKunnskapskilden
2015Kunnskapskilden 2/2015 – spesialisthelsetjenestenKunnskapskilden
2015Psykisk helsevern: Brukerne peker på hvor skoen trykkerPopulærvitenskapelig artikkel
2014Kunnskapskilden 1/2014 – primærhelsetjenestenKunnskapskilden
2014Kvinner er minst fornøyd med barselavdelingenePopulærvitenskapelig artikkel
2014Synes distriktspsykiatriske sentre er på rett veiPopulærvitenskapelig artikkel
2014Flere pasienter overlever når sykepleierne har høy utdanningPopulærvitenskapelig artikkel
2014Kunnskapskilden 2/2014 – spesialisthelsetjenestenKunnskapskilden
2014Nordmenn misfornøyde med utskrivingsrutinerPopulærvitenskapelig artikkel
2014De fleste blodfeil avdekkes i tidePopulærvitenskapelig artikkel
2014Positiv legevurdering på nettPopulærvitenskapelig artikkel
2014Fødsels- og barselomsorgen kan bli sikrerePopulærvitenskapelig artikkel
2014Ni av ti mener norsk helsetjeneste har god kvalitetPopulærvitenskapelig artikkel
2014Kunnskapskilden 4/2014 – spesialisthelsetjenestenKunnskapskilden
2014Kunnskapskilden 3/2014 – primærhelsetjenestenKunnskapskilden
2014Prøver å hindre brannskader på sykehusetPopulærvitenskapelig artikkel
2014Annenhver ruspasient etterlyser bedre behandlingPopulærvitenskapelig artikkel
2013Kunnskapskilden 4/2013 – spesialisthelsetjenestenKunnskapskilden
2013Tre av ti legemiddelfeil ga pasientskadePopulærvitenskapelig artikkel
2013Kunnskapskilden 3/2013 – primærhelsetjenestenKunnskapskilden
2013Norge dårligere på pasientorientering enn andre landPopulærvitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/bakke--175873)