Bakke, Toril
Seniorrådgiver
Seksjon for kvalitetsutvikling
Toril.Bakke@kunnskapssenteret.no
Tlf. 908 43 904

Toril Bakke er seniorrådgiver i Seksjon for kvalitetsutvikling. Hun er sykepleier med master i helsevitenskap og arbeider med brukermedvirkning i kvalitetsforbedring.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Toril Bakke har jobbet som rådgiver i Stiftelsen Kirkens Bymisjon og som høgskolelærer på tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid på Høgskolen i Oslo. Hun har bred erfaring fra ledelse, undervisning, rådgivning og prosjektarbeid.

Utdanning

Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, ledelse, pedagogikk og helserett.  Master i helsevitenskap fra NTNU.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Utvikling av en ny brukerrolle i helse og omsorgstjenesten – en beskrivelse av suksessfaktorerNotat
2015Brukerorientering i Kunnskapssenteret. Status, ideer, utfordringer og planerNotat
2015Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeidNotat
2013Statusrapport samarbeidsprosjekt psykisk helse i Helse Nord-TrøndelagNotat
2012Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)Populærvitenskapelig artikkel
2012Partnerskap mellom offentlige, private og frivillige organisasjoner brukt til kvalitetsutvikling i primærhelsetjenesten. En beskrivelse av to modellerRapport fra Kunnskapssenteret
2011Kartlegging av måleinstrument til måling av brukererfaringer med samhandlingNotat
2011Læringsnettverk som verktøy i kvalitetsforbedring - en oppsummering av forskning og erfaringRapport fra Kunnskapssenteret
2010Alternativer til innleggelse for eldre og kroniske syke. Del 3. Erfaringer og evalueringer fra prosjekter som kan redusere liggedøgn i sykehus.Notat
2010Kartlegging av nye eier- og driftsformer i omsorgssektoren basert på samvirke, brukerstyring og kooperasjonNotat
2010Vurdering av elementer som kan inngå i et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2009Rapport fra kvalitetsprosjektet "...med pasientens øyne..."Kompendium/hefte
2009Jeg har en plan
2009Innblikk nr 5 -Mai 2009Nyhetsbrev
2009Innblikk nr 4 - februar 2009Nyhetsbrev
2009Rapport fra kvalitetsprosjektet "..med pasientens øyne.."Kompendium/hefte
2008Hvordan tenke annerledes om det alle serKompendium/hefte
2008Innblikk nr2 - august 2008Nyhetsbrev
2008Oppmerksomhetstrening (OT) og stressmestringKompendium/hefte
2008Hvordan tenke annerledes om det alle serKompendium/hefte
2008Innblikk nr 1 - juni 2008Nyhetsbrev
2008Innblikk nr 3 - oktober 2008Nyhetsbrev
2007”Nå stoler vi på at tilbudet blir tilrettelagt…”Rapport - stiftelsen GRUK
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/bakke--176181)