Rigmor C. Berg

Berg,  Rigmor
Seksjonsleder
Seksjon for velferdstjenester
Rigmor.Berg@kunnskapssenteret.no
Tlf. 908 02 240

Rigmor C. Berg er seksjonsleder i Seksjon for velferdstjenester. Hun har doktorgrad i helsefremmende tiltak og atferd. Hun leder seksjonens arbeid med rapporter, systematiske forskningsoversikter og undervisning. Rigmor arbeider i tillegg med annen type forskning og forskningsformidling, særlig innen seksuell helse, stigma rundt seksuell orientering og hiv.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Faculty, Semester at Sea, University of Viriginia.

Faculty, Rice University, Houston, TX, USA.

Teacher, Hemne videregående skole, Kyrksæterøra, Norway

Teaching Assistant, The University of Montana, Missoula, MT, USA

Research Assistant, The University of Montana, Missoula, MT, USA

Teaching Assistant, The University of Georgia, Athens, GA, USA

Research Assistant, The University of Georgia, Athens, GA, USA

Utdanning

Ph.D. Health Promotion and Behavior, The University of Georgia, Athens, GA, USA. 2006.

M.S. Health and Human Performance, The University of Montana, Missoula, MT, USA. 2003.

M.A. (Candidata Philologiae), English, The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim Norway. 2000.

B.S. (Candidatus Magisterii), English, German, and Sports Science, The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway. 1998.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessakerNotat
2016Oppsummert forskning om effekt av tiltak rettet mot barn og unge som begår voldelige og/eller seksuelle overgrepRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskapNotat
2016Bruk av Liverpool Care Pathway ved livets sluttRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Primær- og sekundærforebyggende tiltak for kognitiv svikt og demens Rapport fra Folkehelseinstituttet
2015Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0-6 årRapport fra Kunnskapssenteret
2015Tiltak for å fremme valgdeltakelse blant innvandrereNotat
2015Effekt av tiltak i bo- og nærmiljøer for å fremme sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtteRapport fra Kunnskapssenteret
2015Effekt av primærforebyggende tiltak mot stress og belastninger for yrkesaktiveNotat
2015Effekt av motiverende samtale på alkohol, tobakk, fysisk aktivitet og ernæringNotat
2015Gir koffein i medikamenter bedre smertelindring?Omtale av Cochrane-oversikt
2015Smittevern i barnehager: Effekt av håndhygiene, opplæring og fysiske tiltakRapport fra Kunnskapssenteret
2015Effekt av tiltak rettet mot innsatte foreldre og deres barnRapport fra Kunnskapssenteret
2015Helseeffekter av arbeid Notat
2015Effekt av det å være i arbeid på bruk av helsetjenesterNotat
2014Tiltak for å bedre pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling Notat
2014Umiddelbare helsekonsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelseRapport fra Kunnskapssenteret
2014Gynekologiske konsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelseRapport fra Kunnskapssenteret
2014Tiltak for å øke etterlevelse av hormonell prevensjonOmtale av Cochrane-oversikt
2014Tiltak for å bedre farmasøyttjenesten Notat
2014Interventions aimed at increasing the level of physical activity by including organised follow-up: a systematic review of effectVitenskapelig artikkel
2014Effekter av mer enn tre måneders organisert oppfølging på fysisk aktivitet og kosthold hos personer med økt risiko for livsstilsrelatert sykdomRapport fra Kunnskapssenteret
2014An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of the Obstetric Consequences of Female Genital Mutilation/CuttingVitenskapelig artikkel
2014Effects of female genital cutting on physical health outcomes: a systematic review and meta-analysisVitenskapelig artikkel
2014Kliniske komplikasjoner av kvinnelig kjønnslemlestelseForedrag/poster
2014Effects of female genital cutting on physical health outcomes: a systematic review and meta-analysisVitenskapelig artikkel
2014Effekt av smitteverntiltak i barnehager og skolerRapport fra Kunnskapssenteret
2013A realist synthesis of controlled studies to determine the effectiveness of interventions to prevent genital cutting of girls. Vitenskapelig artikkel
2013The obstetric consequences of female genital mutilation/cutting: A systematic review and meta-analysis.Vitenskapelig artikkel
2013The second closet: A qualitative study of HIV stigma among seropositive gay men in a southern U.S. cityVitenskapelig artikkel
2013Structural and environmental factors are associated with internalised homonegativity in men who have sex with men: Findings from the European MSM Internet Survey (EMIS) in 38 countries. Social Vitenskapelig artikkel
2013Barebacking among MSM recruited through a Swedish website: Associations with sexual activities at last sexual encounter.Vitenskapelig artikkel
2013The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey. Findings from 38 countries. Stockholm:Internasjonal forskning
2013Predictors of never testing for HIV among a national online sample of men who have sex with men in Norway. Vitenskapelig artikkel
2013Internalised homonegativity predicts HIV-associated risk behavior in European men who have sex with men in a 38-country cross-sectional study: some public health implications of homophobia. Vitenskapelig artikkel
2013Systematiske oversikter og kvalitativ forskningVitenskapelig artikkel
2013A tradition in transition: Factors perpetuating and hindering the continuance of female genital mutilation/cutting (FGM/C) summarized in a systematic reviewVitenskapelig artikkel
2013Reconstructive surgery for female genital mutilation starts sexual functioning in Sudanese woman: A case report. Vitenskapelig artikkel
2013The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey (EMIS): Design and methods. Vitenskapelig artikkel
2013Obstetriske konsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelse Rapport fra Kunnskapssenteret
2013En ny generasjon troverdige kliniske retningslinjerVitenskapelig artikkel
2012High rates of unprotected sex and serosorting among men who have sex with men: a national online study in Norway.Vitenskapelig artikkel
2012 Interventions to reduce the prevalence of female genital mutilation/cutting in African countriesForedrag/poster
2012EMIS-funn i NorgeForedrag/poster
2012Effekten av primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler hos barn og ungeRapport fra Kunnskapssenteret
2012Tiltak for organisert oppfølging av atferd som øker risiko for sykdom hos voksneNotat
2012Sexual health consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C): A systematic reviewForedrag/poster
2012Interventions to reduce the prevalence of female genital mutilation /cutting in African countriesCampbell-oversikt
2012Europeisk menn som har sex med menn internettundersøkelse: Norske resultaterFellesrapport med FHI
2012 Effectiveness of interventions designed to prevent female genital mutilation/cutting (FGM/C): a systematic review of the best available evidenceVitenskapelig artikkel
2012Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge Rapport fra Kunnskapssenteret
2012Resultater fra internettundersøkelse blant menn som har sex med menn (EMIS). Foredrag/poster
2012Internalised homonegativity influences men who have sex with men’s (MSM) well-being and sexual behaviour - Findings from the European MSM Internet Survey (EMIS) in 38 countriesForedrag/poster
2012Effekter av organisert oppfølging på atferd som øker risiko for sykdom hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekt av å innføre et felles nasjonalt nødnummer for helsetjeneste, brann og politiNotat
2012Structural determinants in MSM HIV prevention: Environmental and structural factors predict internalised homonegativity in men who have sex with men (MSM)Foredrag/poster
2012Structural factors predict internalised homonegativity in men who have sex with menForedrag/poster
2011 Does Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) affect women’s sexual functioning?Foredrag/poster
2011Determinants for high risk sexual behaviour among Scandinavian MSM and challenges for intervention strategiesForedrag/poster
2011Structural inequalities are associated with internalized homonegativity among European MSMForedrag/poster
2011The effectiveness of MI4MSM: How useful is Motivational Interviewing as an HIV risk prevention program for Men who have Sex with Men?Vitenskapelig artikkel
2011Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjonRapport fra Kunnskapssenteret
2011Anvendelse av antropologisk kunnskap i systematiske oversikter Foredrag/poster
2011 Do traditional risk factors predict whether men who have sex with men engage in unprotected anal intercourse? The need for locally based research to guide interventionsVitenskapelig artikkel
2011Predictors of reporting bareback sex among a diverse sample of MSM recruited through a Swedish websiteVitenskapelig artikkel
2011Using qualitative evidence to inform a review of effectiveness: A case study of integrating qualitative data in a systematic review of effectiveness of ECT for adult depressionForedrag/poster
2011Methodological perspectives on a realist synthesis: An explanatory analysis of the effectiveness of female genital mutilation/cutting abandonment effortsForedrag/poster
2011Does Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) affect women's sexual functioning? A systematic review of the sexual consequences of FGM/CVitenskapelig artikkel
2011 Effectiveness of Motivational Interviewing on HIV risk behaviours among MSMForedrag/poster
2011 Effectiveness of Motivational Interviewing on HIV risk behaviours among MSM: A systematic review of the best available evidenceForedrag/poster
2011Motiverende samtale for hiv-relatert atferd hos menn som har sex med mennRapport fra Kunnskapssenteret
2011 Interventions to reduce the prevalence of female genital mutilation/cutting in African countries Campbell-oversikt
2011Effekter av vitaminer, fettsyrer, mineraler og andre kosttilskudd på schizofrenisymptomer hos mennesker med schizofreniRapport fra Kunnskapssenteret
2011Barebacking among MSM recruited through a Swedish website: Associations with sexual activities during last sexual encounterForedrag/poster
2011"I don’t want my daughter to pass through all the pain and suffering I had"Foredrag/poster
2011Sexual consequences – A systematic reviewForedrag/poster
2011Motiverende intervju mot rusproblemerCochrane-oversikt
2011Predictors of reporting bareback sex among a diverse sample of Nordic MSMForedrag/poster
2010The role of systematic reviews in quality assurance and improvement in HIV preventionForedrag/poster
2010 Effekt av hiv/soi forebyggende tiltak blant MSM i Europa: en systematisk kunnskapssoversikt/ The effectiveness of HIV/STI prevention interventions among MSM in Europe: a systematic reviewForedrag/poster
2010 Effectiveness of psychotherapy for adults with depression: A systematic review of the best available evidence. Vitenskapelig artikkel
2010Sexual consequences of female genital mutilation/cutting: A meta-analysisForedrag/poster
2010Faktorer som fremmer og forhindrer kjønnslemlestelseRapport fra Kunnskapssenteret
2010Psykiske, sosiale og seksuelle konsekvenser av kjønnslemlestelse: en systematisk oversikt over kvantitative studierRapport fra Kunnskapssenteret
2010 In a systematic review, is consequences of exposure the same as effectiveness of interventions? Reflections on the challenges in conducting a systematic review on the sexual consequences of female genital mutilation/cuttingForedrag/poster
2010Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på mental helse hos mennesker med schizofreniNotat
2010Comprehensive systematic review of complex interventions facilitated by means of new software programForedrag/poster
2010 A study of HIV risk behavior among MSM in Houston, Texas confirms traditional risk factors for unprotected anal intercourseForedrag/poster
2010 A worked example of a systematic review applying an integrative evidence synthesis approach: Factors promoting and hindering female genital mutilation/cuttingForedrag/poster
2009Evidence of HIV/STI key prevention interventions for MSM in Europe.Foredrag/poster
2009Effectiveness of behavioural and psychosocial HIV/STI prevention interventions for MSM in EuropeVitenskapelig artikkel
2009The effectiveness of behavioural and psychosocial HIV/STI prevention interventions for MSM in Europe: A systematic reviewVitenskapelig artikkel
2009Integrating quantitative and qualitative evidence in Cochrane reviews: a novel methodological approach.Foredrag/poster
2009Integrating quantitative and qualitative evidence in Cochrane reviews: A novel methodological approachForedrag/poster
2009Motivational interviewing for substance abuseCochrane-oversikt
2009Effekt av intervensjoner for å redusere forekomsten av kjønnslemlestelseRapport fra Kunnskapssenteret
2009Effekten av psykoterapi for mennesker med depressive lidelserRapport fra Kunnskapssenteret
2009 Effects of interventions to prevent femaleForedrag/poster
2009Usikkert om enkel intervensjon for voksne med risikofylt alkoholbruk har effekt Omtale av Cochrane-oversikt
2009 Barebacking: A review of the literatureVitenskapelig artikkel
2009 Integrating quantitative and qualitative evidence in systematic reviews: a mixed-methods approachForedrag/poster
2008Ingen pålitelig effekt av rusforebyggingsmetoden NarcononNotat − hasteoppdrag
2008Medikamentell vedlikeholdsbehandling av gravide med opioidavhengighetRapport fra Kunnskapssenteret
Barebacking among MSM recruited through a Swedish website: Associations with sexual activities during last sexual encounterForedrag/poster
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/berg)