Anne Mette Bjerkan

Bjerkan, Anne Mette
Seniorforsker
Seksjon for brukeropplevd kvalitet
Anne.Mette.Bjerkan@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 435

Anne Mette Bjerkan er seniorforsker i Seksjon for brukeropplevd kvalitet. 

Tidligere stillinger

Forsker: SINTEF Teknologi og Samfunn, Avdeling for helse

Stipendiat Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, Universitetet i Oslo

Utdanning

Ph.d. psykologi, Universitetet i Oslo

Cand.polit. psykologi, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Forskning om behandling med musikkterapi uten samtidig behandling med antipsykotiske legemidler (legemiddelfri behandling) hos pasienter med psykoselidelser. Litteratursøk.Notat
2016Kontinuerlig monitorering av trykk i pulmonalarterien via en implantert trådløs sensor uten batteri for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt (New York Heart Association class III). HurtigmetodevurderingRapport fra Folkehelseinstituttet
2014Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for fire klinikker ved Oslo universitetssykehusPasOpp-rapport
2014Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013. Resultater på sykehusnivåPasOpp-rapport
2014Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2013.PasOpp-rapport
2014Assosiasjonen mellom pasientrapporterte hendelser i sykehus og beregnete rater for pasientskaderVitenskapelig artikkel
2013Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse VestPasOpp-rapport
2013Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Sør-ØstPasOpp-rapport
2013Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse NordPasOpp-rapport
2013Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012. MetoderapportPasOpp-rapport
2013Pasienterfaringer med norske sykehus. Nasjonale resultater i 2012PasOpp-rapport
2013Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater Helse MidtPasOpp-rapport
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/bjerkan)