Nora Blaasvær

Blaasvær, Nora
Forsker
Seksjon for velferdstjenester
Nora.Blaasvaer@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 18 038

Nora Blaasvær er forsker i Seksjon for velferdstjenester. Hun er sosiolog og arbeider med forskningsformidling og oppsummering og sammenstilling av forskning på områdene barn og unge, psykisk helse, barnevern og kriminologi.

 

Prosjekter

Tidligere stillinger

 

 

Utdanning

Master i sosiologi, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessakerNotat
2016Språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskapNotat
2015Effekt av og erfaringer med tolketjenester i offentlig sektorNotat
2015Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0-6 årRapport fra Kunnskapssenteret
2015Effekt av samlivstiltakNotat
2015Effekt av tiltak rettet mot innsatte foreldre og deres barnRapport fra Kunnskapssenteret
2015Helseeffekter av arbeid Notat
2014Rehabilitering av kvinner i fengsel Notat
2014Effekt av psykososiale tiltak for forebygging og behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og ungdommerRapport fra Kunnskapssenteret
2014Forebygging av gjengtilknytning blant unge under soning Notat
2014Effekt av tilpassede tiltak for helsestasjonstjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2014Tiltak for sårbare familierVitenskapelig artikkel
2014Egne fengselsavdelinger for utenlandske statsborgere Notat
2014Effekt av tiltak rettet mot å rekruttere fosterforeldreNotat
2014Looking for effekts on disadvantaged families and equity issuesForedrag/poster
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/blaasvaer)