Kjetil Gundro Brurberg

Brurberg, Kjetil Gundro
Seniorforsker
Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer
Kjetil.Gundro.Brurberg@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 426

Kjetil Gundro Brurberg er forsker  i Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer. Han er dr.philos. i tumorfysiologi, biofysikk og medisinsk bildediagnostikk og arbeider med kunnskapsoppsummering innen diagnostikk og tannhelsetjeneste.

Prosjekter

Utdanning

Dr.philos. i tumorfysiologi, biofysikk og medisinsk bildediagnostikk.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Bruk av skjema i oppfølging av diabetes i allmennpraksis Rapport fra Folkehelseinstituttet
2015Screeningverktøy for kognitiv funksjon og bilkjøringRapport fra Kunnskapssenteret
2015Bedre helse med treningsbehandling for personer med kronisk utmattelsessyndromOmtale av Cochrane-oversikt
2015Exercise therapy for chronic fatigue syndromeCochrane-oversikt
2014To lag med hansker øker sikkerheten for helsepersonellOmtale av Cochrane-oversikt
2014Rhesus typing av foster basert på blodprøve fra rhesus negative gravideRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 3 – kols og cystisk fibroseRapport fra Kunnskapssenteret
2013Diagnostikk av temporomandibulære tilstanderRapport fra Kunnskapssenteret
2013Depresjonsscreening av gravide og barselkvinnerRapport fra Kunnskapssenteret
2012Bruk av “hjemmesykehus” kan gi færre re-innleggelser av personer med akutt forverring av KOLSVitenskapelig artikkel
2012Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 1 – nevromuskulær sykdom eller svikt i sentral respirasjonsstyringRapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemerRapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekt av langtids mekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV) del 2 – brystveggslidelser eller adipositas hypoventilasjonssyndromRapport fra Kunnskapssenteret
2011Minstekrav for fagprosedyrerForedrag/poster
2011Et søk etter litteratur om effekt av tidlig fysioterapi etter innsetting av hofteproteseNotat
2011Diagnosekriterier for kronisk utmattelsessyndromNotat
2011Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Effekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehovForedrag/poster
2011Kronisk utmattelsessyndrom - pågående kliniske studierNotat
2011Kronisk utmattelsessyndrom - et søk etter effekt og årsaksstudier av Kenny De MeirleirNotat
2011Kritisk vurdering av forskningslitteraturForedrag/poster
2011Intermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Effekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehovRapport fra Kunnskapssenteret
2011Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/MENotat
2010Klindamycin til gravide med asymptomatisk bakteriell vaginose Rapport fra Kunnskapssenteret
2009Behandling kan bremse utvikling av glaukomInternasjonal forskning
2009Diagnostikk og screening av kronisk åpenvinklet glaukomOmtale av oversikt
2009Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd.Rapport fra Kunnskapssenteret
2009Blodtilførselen til melanomxenografter påvirkes av arterienes morfologiVitenskapelig artikkel
2009Botilbud til mennesker med demensRapport fra Kunnskapssenteret
2008Bruk av MR til å avbilde interstitielt væsketrykk i humane melanomxenografterVitenskapelig artikkel
2008Immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulinRapport fra Kunnskapssenteret
2008Bruk av MR til å avbilde interstitielt væsketrykk i humane melanomxenografterVitenskapelig artikkel
2008Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandlingRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/brurberg)