Elisabeth Couto

Couto, Elisabeth
Seniorforsker
Seksjon for legemidler og helseøkonomi
Elisabeth.Couto@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 462

Elisabeth Couto er forsker i Seksjon for legemidler og helseøkonomi. Hun har doktorgrad i epidemiologi og arbeider med vurdering av effekt av legemidler og vaksiner.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Post-doc, Kreftregisteret og Universitetet i Oslo. Post-doc, International Agency for Research on cancer, Lyon. Forsker, Karolinska Institutet, Stockholm og MRC Biostatistics unit, Cambridge.

Utdanning

Ph.d. i epidemiologi

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Legemidler ved multippel skleroseRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Effekt av HPV-vaksinering av gutterRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av innhentingsvaksinering mot HPV av unge kvinnerRapport fra Kunnskapssenteret
2013Acetylsalicylsyre (ASA) som kreftforebyggende tiltakRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/couto)