Kristin Thuve Dahm

Dahm, Kristin Tuve
Forsker
Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer
Kristin.Thuve.Dahm@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 452

Kristin Thuve Dahm er forsker i Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer. Hun er fysioterapeut med hovedfag i helsefag og arbeider med systematisk kunnskapsoppsummering.

Prosjekter

Utdanning

Fysioterapeut og hovedfag i helsefag

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Effekt av fysisk trening for personer med kreftRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Effekt av organisering av kommunale rehabiliteringstjenester ved nevrologiske tilstanderRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Bedre kunnskapsgrunnlag om tiltak for å forebygge karies hos førskolebarnVitenskapelig artikkel
2016Statiner forebygger trolig ikke demens Omtale av Cochrane-oversikt
2016Fluorskyllevann forebygger trolig kariesOmtale av Cochrane-oversikt
2016Akupunktur ved muskelskjelettsmerterNotat
2016Mestringstiltak kan bedre livskvaliteten hos personer med hjerneslagOmtale av Cochrane-oversikt
2015Mestringstiltak kan bedre livskvalitetenOmtale av Cochrane-oversikt
2015Undervisning om seksuelle overgrep virker trolig forebyggendeOmtale av Cochrane-oversikt
2015Mobilisering og øvelser er ikke like effektivt som kortisoninjeksjon for frossen skulderOmtale av Cochrane-oversikt
2015Koordinerende tiltak kan gi bedre livskvalitet for pårørende til personer med demensOmtale av Cochrane-oversikt
2015Trening kan muligens redusere smerte og bedre funksjonsevne ved patellofemoralt smertesyndromOmtale av Cochrane-oversikt
2015Interventions for Reducing Coercion in Mental Health for Adults: A Systematic Review and the Impact of UpdatingVitenskapelig artikkel
2015Effekt av fluorpensling til barn under tre årRapport fra Kunnskapssenteret
2015Trening gir gravide mindre rygg- og bekkenleddsmerter og bedre funksjonOmtale av Cochrane-oversikt
2015Hva er effekten av vedlikeholdsbehandling med antipsykotika for personer med schizofreni?Notat
2015Fluorgel forebygger trolig kariesOmtale av Cochrane-oversikt
2015Arbeidsrettede tiltak kan redusere sykefravær (blant yrkesaktive med depresjon)Omtale av Cochrane-oversikt
2015Personer med demens kan få en bedre hverdag ved å treneOmtale av Cochrane-oversikt
2015Lungerehabilitering bedrer tungpustenhet, livskvalitet og fysisk kapasitet hos personer med KOLSOmtale av Cochrane-oversikt
2014Telefonstøtte kan være til nytte for pårørende til personer med demensOmtale av Cochrane-oversikt
2014Fysisk trening bedrer generell funksjon hos personer med hjerneslagOmtale av Cochrane-oversikt
2014Smitteoverføring ved akupunkturNotat
2014Effekt av psykologiske tiltak for personer med demensRapport fra Kunnskapssenteret
2014Trening har effekt på hofteartroseOmtale av Cochrane-oversikt
2014Fysisk trening for depresjonOmtale av Cochrane-oversikt
2014Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens - oppdatert systematisk litteratursøkNotat
2014Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 3 – kols og cystisk fibroseRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens Notat
2014Effekt av fysisk aktivitet og omsorgstiltak for personer med demensRapport fra Kunnskapssenteret
2014Tverrfaglig rehabilitering har positiv effekt på kroniske korsryggsmerterOmtale av Cochrane-oversikt
2014Effekt av psykologiske tiltak i primærhelsetjenesten for barn og ungdom med alvorlig somatisk sykdomRapport fra Kunnskapssenteret
2014Fysisk trening bedrer kognitiv funksjon hos personer med demensOmtale av Cochrane-oversikt
2014Botilbud til mennesker med demensNotat
2013Hyppige tøyninger kan muligens ha effekt ved hamstringsskaderOmtale av Cochrane-oversikt
2013Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatteRapport fra Kunnskapssenteret
2013Diagnostikk av temporomandibulære tilstanderRapport fra Kunnskapssenteret
2013Trening er nyttig for å redusere tretthet hos kreftpasienterOmtale av Cochrane-oversikt
2013Effekt av omsorgstiltak i kommunene for personer med kronisk sykdom, systematisk litteratursøk med sorteringNotat
2013Usikkerhet om valg av behandlingsmetoder ved proksimal humerusfrakturOmtale av Cochrane-oversikt
2013Trening hjemme kan være like effektivt som trening i rehabiliteringssenter for pasienter med totalprotese i hoftenOmtale av oversikt
2012Pusteøvelser kan ha noe effekt på gangdistanse hos personer med KOLSOmtale av Cochrane-oversikt
2012Tett oppfølging ved bekkenbunnstrening kan bedre inkontinensproblemerOmtale av Cochrane-oversikt
2012Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2012Psykologisk behandling ved kroniske smertetilstanderRapport fra Kunnskapssenteret
2012Fysioterapi kan ha positiv effekt for pasienter med Parkinsons sykdomOmtale av Cochrane-oversikt
2012Psykologisk behandling ved diffuse smertetilstander - en oversikt over systematiske oversikter med meta-analyseForedrag/poster
2011Tøyning påvirker ikke stølhetOmtale av Cochrane-oversikt
2011Effekten av aktivitetstilbud på eldresenterRapport fra Kunnskapssenteret
2011Støtte til pårørende kan gi bedret psykisk helseOmtale av Cochrane-oversikt
2011Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Nevromuskulær trening kan gi bedre ankelfunksjonOmtale av Cochrane-oversikt
2011Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens Rapport fra Kunnskapssenteret
2010Choice of treatment modalities was not influenced by pain, severity or co-morbidity in patients with knee osteoarthritis. Vitenskapelig artikkel
2010Pasienter med akutte ryggsmerter bør få råd om å være i aktivitetOmtale av Cochrane-oversikt
2010Hoftebeskytter kan muligens redusere antall hoftebrudd på sykehjemOmtale av Cochrane-oversikt
2010Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkårRapport fra Kunnskapssenteret
2009Kombinasjonsbehandling reduserer tilbakefall av forstadium til kreft i brystkjertelvevetOmtale av Cochrane-oversikt
2009Akupunktur og nålebehandling av triggerpunkterOmtale av oversikt
2009Effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdomRapport fra Kunnskapssenteret
2009Trening kan bedre gangfunksjonen hos slagpasienterOmtale av Cochrane-oversikt
2009Styrketrening bedrer fysisk funksjon hos eldreOmtale av Cochrane-oversikt
2009Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenesterRapport fra Kunnskapssenteret
2008Trening kan gi redusert tretthet hos kreftpasienterOmtale av Cochrane-oversikt
2008Belønning med sjokolade økte ikke svarprosenten blant fysioterapeuter: en randomisert kontrollert studie. Vitenskapelig artikkel
2008Intensiv trening/habilitering til barn med medfødt og ervervet hjerneskadeRapport fra Kunnskapssenteret
2008Operasjon kan redusere symptomene hos pasienter med karpaltunnelsyndromOmtale av Cochrane-oversikt
2008Physical Therapy Interventions for Patients With Osteoarthritis of the Knee: An Overview of Systematic ReviewsVitenskapelig artikkel
2008Måling av fysioterapipraksis til pasienter med kneleddsartrose: en prospektiv studieVitenskapelig artikkel
2008Fysioterapi og trening ved stråleskader i muskel- /skjelettapparatetRapport fra Kunnskapssenteret
2007Effectiveness of Nonpharmacological and Nonsurgical Interventions for Patients With Rheumatoid Arthritis: An Overview of Systematic Reviews. Vitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/dahm)