Dalheim, Anne
Rådgiver
Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer
anne.dalheim@kunnskapssenteret.no

Anne Dalheim er rådgiver i Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer.

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/dalheim)