Kirsten Danielsen

Danielsen, Kirsten
Forsker
Seksjon for brukeropplevd kvalitet
Kirsten.Danielsen@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 22 724

Kirsten Danielsen er forsker i Seksjon for brukeropplevd kvalitet. Hun er sosiolog og arbeider med systematisk litteraturgjennomgang, spørreskjemautvikling og brukererfaringsundersøkelser.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Forsker ved Kunnskapssenteret, 2004-d.d. 

Prosjektmedarbeider ved Stiftelse for helsetjenesteforskning, 2003-2004 

Førstesekretær ved Seksjon for helsestatistikk og Seksjon for levekårsstatistikk, Statistisk sentralbyrå, 1999-2003

Utdanning

Cand.polit. med hovedfag i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2003 

Cand.mag., Universitetet i Bergen, 1998 

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016The Universal Patient Centeredness Questionnaire: reliability and validity of a one-page questionnaire following surveys in three patient populationsVitenskapelig artikkel
2015Telephone interviews to assess non-response bias in a postal survey of patient experiences with GP servicesForedrag/poster
2015Patients' experiences with GP services. Validation of a new questionnaireForedrag/poster
2015Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med fastlegerPasOpp-rapport
2015Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2015 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPaneletNotat
2014Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for fire klinikker ved Oslo universitetssykehusPasOpp-rapport
2014Bruk av data fra nasjonale eller andre storskalabrukererfaringsundersøkelser i lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. En systematisk oversiktVitenskapelig artikkel
2013Online-vurderinger – sammenheng med systematiske brukerundersøkelser og kliniske målinger?Notat
2012Brukes data fra nasjonale og andre storskala brukererfaringsundersøkelser i lokalt kvalitetsarbeid? En systematisk litteraturgjennomgangNotat
2012Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Hovedresultater.PasOpp-rapport
2012Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene.Institusjonsvise resultater.PasOpp-rapport
2011Kartlegging av måleinstrument til måling av brukererfaringer med samhandlingNotat
2010Pasienters og pårørendes erfaringer med Bodø legevakt. Resultater fra en brukererfaringsundersøkelseNotat
2010The Patient Experiences Questionnaire for Out-of-Hours Care (PEQ-OHC): data quality, reliability, and validityVitenskapelig artikkel
2010The association between demographic factors, user reported experiences and user satisfaction: results from three casualty clinics in NorwayVitenskapelig artikkel
2009Pasienterfaringer med allmennleger – en kartlegging av relevante måleinstrumenterNotat
2009Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og TromsøNotat
2009Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels og barselomsorg. En kartlegging av nasjonale undersøkelser og validerte måleinstrumenterNotat
2008Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktPasOpp-rapport
2008National and cross-national surveys of patient experiences: a structured reviewRapport fra Kunnskapssenteret
2007Måling av brukererfaringer med avhengighetsbehandling: En litteraturgjennomgang av validerte måleinstrumenterNotat
2007Patient experiences in relation to respondent and health service delivery characteristics: a survey of 26,938 patientsVitenskapelig artikkel
2007Patient satisfaction questionnaires for primary care out-of-hours services: a systematic review Vitenskapelig artikkel
2006PasOpp – en metode for å måle brukererfaringer i psykisk helsevernVitenskapelig artikkel
2006Måling av pasienters erfaringer med legevakt: En systematisk litteraturgjennomgangPasOpp-rapport
2006Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger – Hovedresultater fra nasjonal undersøkelsePasOpp-rapport
2005Pasienterfaringer med helsetjenesten blant diabetikere. En gjennomgang av tilgjengelige måleinstrument (Arbeidsnotat)Notat
2005Medisinske kvalitetsregistre i Norge - identifisering og kartlegging av eksisterende registre Notat
2005Måling av pårørendes erfaringer ved barns innleggelse i sykehus: Spørreskjema og metode (Arbeidsnotat)Notat
2004Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge. MetodedokumentasjonPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved FeiringklinikkenPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge – Institusjonsvise resultaterPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge. HovedrapportPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge. Institusjonsvise resultaterPasOpp-rapport
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/danielsen)