Michael de Vibe

de Vibe, Michael
Seniorrådgiver
Seksjon for kvalitetsutvikling
Michael.deVibe@kunnskapssenteret.no
Tlf. 916 10 957

Michael de Vibe er seniorrådgiver i Seksjon for kvalitetsutvikling. Han er allmennlege med utdanning og praksis i systemisk familieterapi.

Han har lang erfaring med kvalitetsutvikling av helsetjenester. Michael er prosjektleder for to nasjonale læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i kommunene.

Han har utviklet og forsket på metoder for oppmerksomhetstrening og stressmestring og utviklet undervisningsmateriell for dette. Han disputerte i 2014 på effekten av oppmerksomhetstrening for medisin og psykologistudenter. 

Prosjekter

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Gode pasientforløp i kommunene for eldre og kronisk syke; en beskrivelse av to læringsnettverk, 2011–2015Notat
2016Utvikling av en ny brukerrolle i helse og omsorgstjenesten – en beskrivelse av suksessfaktorerNotat
2015Mindfulness kan gi elever en bedre skolehverdag og et bedre livKronikk/innlegg
2015Utvikling, spredning og resultater av Lyst på livet - et helsefremmende konsept for eldreNotat
2015Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeidNotat
2014Trening i nærvær for medisin- og psykologistudenterDoktorgradsavhandling
2013Trening i mindfulness for å mestre stress. En randomisert kontrollert studie medisin og psykologistudenterVitenskapelig artikkel
2013Evaluering av 80 samhandlingsprosjekter - nøkler for å lykkesNotat
2013Påvirker personligheten effekten av mindfulnesstrening for medisin- og psykologistudenter? Vitenskapelig artikkel
2012Oppmerksomt nærvær og stressmestring (MBSR) for bedre helse, livskvalitet, og sosial fungering hos voksneCampbell-oversikt
2012Oppmerksomt nærvær reduserer stress og helseplager.Innlegg
2011Retningslinje for publisering av kvalitetsforbedringsprosjekt, SQUIRE retningslinjeNotat
2011..Med pasientens øyne... Et norsk gjennombruddprosjekt med fokus på brukerinvolvering og ledelseForedrag/poster
2011Trening i oppmerksomt nærvær - en helsefremmende og selvregulerende prosess. Innlegg
2010Tilstedeværelse i veiledning. I: Fenomener i faglig veiledning.
2010Å være i nuet - jakten på bedre helse og livsgledeForedrag/poster
2009Stress, en kilde til uhelse - evidensbasert metode for stressmestringForedrag/poster
2009Rapport fra kvalitetsprosjektet "...med pasientens øyne..."Kompendium/hefte
2009Rapport fra kvalitetsprosjektet "..med pasientens øyne.."Kompendium/hefte
2009Utfordringen ligger ikke i å se det ingen ser, men å tenke det ingen har tenkt om det alle ser. Foredrag forSamfunnsodontologisk forumForedrag/poster
2008Oppmerksomhetstrening (OT) og stressmestringKompendium/hefte
2006Oppmerksomhetstrening for pasienterVitenskapelig artikkel
2006Stressmestring- ArbeidshefteKompendium/hefte
2003Oppmerksomhetstrening – en metode for selvregulering av helseKronikk/innlegg
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/de-vibe)