Eva Marie-Louise Denison

Denison, Eva
Seniorforsker
Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak
Eva.Denison@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 496

Eva Marie-Louise Denison er forsker i Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak. Hun er fysioterapeut med doktorgrad i fysioterapi og arbeider med kunnskapsoppsummering av forebyggende og helsefremmende tiltak.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Førsteamanuensis Uppsala universitet 1999-2002; førsteamanuensis Mälardalens högskola 2002-

Utdanning

Fysioterapeut, Göteborg 1976, dr.med.vet., Uppsala universitet 1999.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Tidlig samtale om sunne levevaner for gravideRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Bedre kunnskapsgrunnlag om tiltak for å forebygge karies hos førskolebarnVitenskapelig artikkel
2016Lite forskning på effekt av tidlig samtale om levevanerVitenskapelig artikkel
2016Kognitive terapier for økt fysisk aktivitet Rapport fra Folkehelseinstituttet
2016Stabiliseringstrening er like effektivt som annen trening og manuell terapi ved kroniske ryggsmerterOmtale av Cochrane-oversikt
2015Trening kan muligens påvirke beintetthet i lårhalsen hos kvinner etter overgangsalderenOmtale av oversikt
2015Effekter av befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak for å fremme fysisk aktivitet og én eller flere andre sunne levevanerRapport fra Kunnskapssenteret
2015Pilates neppe mer effektivt enn annen trening ved kroniske korsryggsmerterOmtale av Cochrane-oversikt
2015Effekter av tidlig tann- og munnundersøkelse hos barn i alderen 0-5 årRapport fra Kunnskapssenteret
2015Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjonerNotat
2014Effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold/skader i tilknytning til skjenkestederRapport fra Kunnskapssenteret
2014Methodological issues in systematic reviews on alcohol and cardiovascular diseases. How do we deal with missing information essential to judge internal validity and evidence of the documentation?Foredrag/poster
2014Sjekkliste for utarbeiding av protokoll for implementering og evaluering av tiltak i helsetjenestenNotat − hasteoppdrag
2014Interventions aimed at increasing the level of physical activity by including organised follow-up: a systematic review of effectVitenskapelig artikkel
2014Effekter av mer enn tre måneders organisert oppfølging på fysisk aktivitet og kosthold hos personer med økt risiko for livsstilsrelatert sykdomRapport fra Kunnskapssenteret
2013A realist synthesis of controlled studies to determine the effectiveness of interventions to prevent genital cutting of girls. Vitenskapelig artikkel
2013Er vin egentlig bra for hjertet?Kronikk/innlegg
2013A tradition in transition: Factors perpetuating and hindering the continuance of female genital mutilation/cutting (FGM/C) summarized in a systematic reviewVitenskapelig artikkel
2013Sammenhengen mellom inntak av alkoholholdige drikker og risiko for hjerte- og karsykdomRapport fra Kunnskapssenteret
2013Alkohol gir klare helseskaderKronikk/innlegg
2013Kunnskapsbasert folkehelse – eksempel fysisk aktivitetVitenskapelig artikkel
2012 Interventions to reduce the prevalence of female genital mutilation/cutting in African countriesForedrag/poster
2012Tiltak for organisert oppfølging av atferd som øker risiko for sykdom hos voksneNotat
2012Interventions to reduce the prevalence of female genital mutilation /cutting in African countriesCampbell-oversikt
2012 Effectiveness of interventions designed to prevent female genital mutilation/cutting (FGM/C): a systematic review of the best available evidenceVitenskapelig artikkel
2012Effekter av organisert oppfølging på atferd som øker risiko for sykdom hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2011 Does Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) affect women’s sexual functioning?Foredrag/poster
2011Tiltak for røykeslutt er like effektive uansett om de er baserte på endringsstadier eller ikkeOmtale av Cochrane-oversikt
2011Kriterier for å vurdere effekten av forebyggende tiltakRapport fra Kunnskapssenteret
2011Hvilke virkemidler i kampanjer er mest suksessrike for å få tobakksbrukere til å slutte? Notat
2011Methodological perspectives on a realist synthesis: An explanatory analysis of the effectiveness of female genital mutilation/cutting abandonment effortsForedrag/poster
2011Statiner reduserer trolig dødelighet hos personer som tidligere ikke har hatt hjerte- og karsykdommer Omtale av Cochrane-oversikt
2011Evidens och politiska beslutKronikk/innlegg
2011Does Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) affect women's sexual functioning? A systematic review of the sexual consequences of FGM/CVitenskapelig artikkel
2011Forebyggende råd om hjerte- og karsykdom kan redusere dødelighetOmtale av Cochrane-oversikt
2011 Interventions to reduce the prevalence of female genital mutilation/cutting in African countries Campbell-oversikt
2011"I don’t want my daughter to pass through all the pain and suffering I had"Foredrag/poster
2010Effekter av tiltak utenfor helsetjenesten for å øke fysisk aktivitet hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2010Sexual consequences of female genital mutilation/cutting: A meta-analysisForedrag/poster
2010Faktorer som fremmer og forhindrer kjønnslemlestelseRapport fra Kunnskapssenteret
2010Psykiske, sosiale og seksuelle konsekvenser av kjønnslemlestelse: en systematisk oversikt over kvantitative studierRapport fra Kunnskapssenteret
2010 In a systematic review, is consequences of exposure the same as effectiveness of interventions? Reflections on the challenges in conducting a systematic review on the sexual consequences of female genital mutilation/cuttingForedrag/poster
2010Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – fysioterapitjenestenNotat
2010 A worked example of a systematic review applying an integrative evidence synthesis approach: Factors promoting and hindering female genital mutilation/cuttingForedrag/poster
2009Primærforebyggende tiltak og screening i helsetjenestenNotat − hasteoppdrag
2009Alkohol og hjertesykdom, litteratursøk etter systematiske oppsummeringerRapport fra Kunnskapssenteret
2009Røykeslutt hos gravideOmtale av Cochrane-oversikt
2009Telefonrådgivning for røykeavvenning Omtale av Cochrane-oversikt
2009Effekt av intervensjoner for å redusere forekomsten av kjønnslemlestelseRapport fra Kunnskapssenteret
2009 Integrating quantitative and qualitative evidence in systematic reviews: a mixed-methods approachForedrag/poster
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/denison)