Desser, Arna
Seniorforsker
Seksjon for legemidler og helseøkonomi
Arna.Desser@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 441

Arna Desser er forsker i Seksjon for legemidler og helseøkonomi. Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi og arbeider med helseøkonomiske analyser og modellering.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Assistant professor of economics, Mt Holyoke College, United States Naval Academy. Stipendiat, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo.

Utdanning

Ph.d., samfunnsøkonomi, University of Maryland. Ph.d.-kandidat, helseøkonomi, Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Metodevurdering for fire legemidler for pasienter med metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreftRapport fra Folkehelseinstituttet
2014Effekt av nye blodsukkersenkende medikamenter i kombinasjon med metformin sammenlignet med sulfonylurea i kombinasjon med metformin hos pasienter med type-2 diabetesRapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekt og kostnadseffektivitet av ulike dialysemetoder hos pasienter med alvorlig nyresvikt i NorgeRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/desser)