Eggesvik, Siri
Seniorrådgiver - tjenestedesigner
Seksjon for kvalitetsutvikling
Siri.Eggesvik@kunnskapssenteret.no
Tlf. 918 57 256

Siri Eggesvik er seniorrådgiver i Seksjon for kvalitetsutvikling og jobber med tjenestedesign. Hun er bachelor i produktdesign. I årene før hun kom til Kunnskapssenteret har hun jobbet med å etablere designmetodikk og kontinuerlig tjenesteutvikling innen offentlig sektor. Siri jobber med å fremme brukermedvirkning i helsetjenesten i læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Hun bidrar også i arbeidet for bedre pasientforløp innen rus og psykisk helse, både for voksne og for barn og unge.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Tidligere har Siri jobbet som prosjektleder ved Norsk Design- og arkitektursenter, DogA, hvor hun har utviklet og ledet designprosjektene Statens designkonkuranse 2008, Design uten grenser og gardsutvikleren.no.

Hun har også vært avdelingsleder og undervist i produktdesign ved Færder videregående skole.

Hun har også vært representant i fagutvalget for Visuelt- internasjonal konferanse, konkurranse og utstilling innen visuell kommunikasjon. 

Utdanning

2013, PR-ledelse og Strategisk kommunikasjon, Handelshøyskolen BI

2002, BA, Produktdesign Høgskolen i Akershus

 

 

Publikasjoner

ÅrTittelType
2015Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeidNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/eggesvik)