Øystein Eiring

Eiring, Øystein
Seniorrådgiver - redaktør psykisk helse, Helsebiblioteket.no
Seksjon for Helsebiblioteket.no
Oystein.Eiring@kunnskapssenteret.no
Tlf. 924 16 490

Øystein Eiring er redaktør for stoff om psykisk helse i Seksjon for Helsebiblioteket. Han er overlege, spesialist i psykiatri.

Tidligere stillinger

Allmennlege. Overlege, spesialist i psykiatri. Medisinsk journalist.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2015Samvalgs- og beslutningsstøttesystem for langtidsbehandling ved bipolar lidelse Notat
2011Ja til Kunnskapsbasert praksisSynspunkt
2011Guideline epidemic? The proliferation of local clinical guidelines in NorwayForedrag/poster
2011Kunnskapsbasert praksis for norske leger?Synspunkt
2011Foretaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2010Wiring a nation: putting knowledge into action
2010Prosedyrearbeid – meningsløst mangfold?Notat
2008Foredrag på seminar om behandlingslinjer, 13. mars 2008Foredrag/poster
2007Kunnskapsgrunnlaget for behandlingslinjer – en foreløpig oversiktNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/eiring)