Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas

Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter
Forsker
Seksjon for spesialisthelsetjenesten
Ida-Kristin.Orjasaeter.Elvsaas@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 19 790

Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas er forsker i Seksjon for spesialisthelsetjenesten. Hun har hovedfag i ernæring, med fokus på kreft og omega-3 fettsyrer, og arbeider med kunnskapsoppsummering.

Tidligere stillinger

Rådgiver i Sosial- og helsedirektoratet

Høgskolelektor  ved HiB

Høgskolelektor ved  HiAk

Utdanning

Hovedfag i ernæring

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Effekt av tiltak for barn og unge med overvekt eller fedmeRapport fra Folkehelseinstituttet
2014Langtidseffekter etter fedmekirurgiRapport fra Kunnskapssenteret
2014Magnetresonanstomografi ved undersøkelse av nakkeskadeNotat
2013Effekt av konservativ behandling for pasienter med overvekt og fedme Omtale av oversikt
2013Effekt av livsstilsbehandling hos barn og unge med overvekt og fedmeOmtale av oversikt
2012Tiltak mot overvekt og fedme hos barn og unge – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2012Effekt av el-sanerte rom i sykehus eller andre helseinstitusjoner: en systematisk oversikt og meta-analyse av provokasjonsstudierNotat
2011Effekt av kostholdsveiledning hos pasienter med kreftNotat
2011Oppfølging av barn med ryggmargsbrokk (MMC) Notat
2009Rehabilitering av pasienter med brystkreftRapport fra Kunnskapssenteret
2009Fasting før operasjon hos eldre, ortopediske pasienter. LitteratursøkNotat
2009Lavglykemiske dietter ved diabetes Omtale av Cochrane-oversikt
2009Diagnostisk nøyaktighet av øre-, munnhule-, armhule- og pannetermometer sammenliknet med rektaltermometer for å identifisere feber hos voksne pasienter innlagt i sykehus eller sykehjemRapport fra Kunnskapssenteret
2008Kunnskapsoppsummeringer og implementeringsforskningForedrag/poster
2008Kompresjonsstrømper i forebygging av dyp venetrombose Rapport fra Kunnskapssenteret
2008Legemidler ved astma og KOLSNotat
2008Kateterbasert implantasjon av aortaklafferMetodevarsel
2008TNFα-hemmere ved inflammatorisk tarmsykdomRapport fra Kunnskapssenteret
2007Behandling av depresjon med kosttilskuddNotat
2006Kunnskapssenterets postere ved HTAi-konferansen i AdelaideForedrag/poster
2006Diagnostisering og behandling av nakkeslengskaderRapport fra Kunnskapssenteret
2005Virkninger av snusbrukRapport fra Kunnskapssenteret
2005Effekt av oseltamivir (Tamiflu®) ved profylakse og behandling av influensa – implikasjoner for nasjonal beredskap mot pandemisk influensaRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/elvsaas)