person
Seniorrådgiver
Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer
Per.Engstrand@kunnskapssenteret.no
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/engstrand)