Signe Flottorp

Flottorp, Signe
Fungerende avdelingsdirektør
Signe.Flottorp@fhi.no
Tlf. 995 04 376

Signe Flottorp er fungerende avdelingsdirektør i Avdeling for kunnskapsoppsummering. Hun er spesialist i allmennmedisin.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Allmennlege (distrikts- og kommunelege i Lofoten 1980−1985, bydels- og allmennlege Søndre Nordstrand 1986−d.d.). Bydelsoverlege/avd. sjef for helseavdelingen Søndre Nordstrand 1989−92, forsker avd. for samfunnsmedisin, Folkehelsa fra 1994, Sosial- og helsedirektoratet fra 2002 og Kunnskapssenteret fra 2004. Professor II ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen fra 2007.

Verv og lignende

Hun er leder av programstyret for Helse- og omsorgstjenester i Norges forskningsråd.

Utdanning

Cand.med. fra Universitetet i Oslo, 1979; spesialist i allmennmedisin, dr.med., Universitetet i Oslo, 2003.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Forskning på årsak til og behandlingseffekt av kronisk utmattelsessyndrom CFS ME: systematisk litteratursøk med sorteringRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Er psykologiske tiltak effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer? Omtale av Cochrane-oversikt
2015Individuell behandlings- og oppfølgingsplan kan gi større tro på egen mestringOmtale av Cochrane-oversikt
2015Er medikamenter effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer?Omtale av Cochrane-oversikt
2015Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjerRapport fra Kunnskapssenteret
2015Effect of interventions for implementing clinical practice guidelinesRapport fra Kunnskapssenteret
2015Personer som har bakterier i urinen uten symptomer har trolig ingen nytte av antibiotikaOmtale av Cochrane-oversikt
2015Influensavaksine til barn forebygger trolig ørebetennelseOmtale av Cochrane-oversikt
2013DECIDE Consortium. Developing and evaluating communication strategies to support informed decisions and practice based on evidence (DECIDE): protocol and preliminary resultsVitenskapelig artikkel
2013Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksisVitenskapelig artikkel
2013A checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and synthesis of frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in healthcare professional practiceVitenskapelig artikkel
2013Influensavaksine til friske barnOmtale av Cochrane-oversikt
2013Antivirals for influenza: a summary of a systematic review and meta-analysis of observational studiesVitenskapelig artikkel
2013Influensavaksine til helsepersonell som arbeider med personer over 60 årOmtale av Cochrane-oversikt
2013Influensavaksine til eldre som bor på institusjon Omtale av Cochrane-oversikt
2013Developing and Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and Practice Based on Evidence (DECIDE): protocol and preliminary resultsVitenskapelig artikkel
2013Influensavaksine til eldre utenfor institusjonOmtale av Cochrane-oversikt
2013Development of a complex intervention to improve health literacy skillsVitenskapelig artikkel
2013Gradering av kvaliteten på dokumentasjonenVitenskapelig artikkel
2012Antivirals for Treatment of Influenza: A Systematic Review and Meta-analysis of Observational StudiesVitenskapelig artikkel
2012Comparative effectiveness of antihypertensive medication for primary prevention of cardiovascular disease: systematic review and multiple treatments meta-analysisVitenskapelig artikkel
2012Implementing evidence-based guidelines for managing depression in elderly patients: a Norwegian perspectiveVitenskapelig artikkel
2011Vi vet ikke om offentliggjøring av kvalitetsindikatorer gir bedre helsetjenesterOmtale av Cochrane-oversikt
2011Evidence summaries tailored to health policy-makers in low- and middle-income countriesVitenskapelig artikkel
2011Public release of performance data in changing the behaviour of healthcare consumers, professionals or organisationsCochrane-oversikt
2011 Stol ikke på all forskningKronikk/innlegg
2011 Evidence-based methodologies for public healthVitenskapelig artikkel
2011Lifestyle consultation in general practice – the doctor’s toolbox. A qualitative focus group studyVitenskapelig artikkel
2011Tailored implementation for chronic diseases Vitenskapelig artikkel
2010Choice of treatment modalities was not influenced by pain, severity or co-morbidity in patients with knee osteoarthritis. Vitenskapelig artikkel
2010Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenesterNotat
2010Using audit and feedback to health professionals to improve the quality and safety of health careNotat
2010Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2010Ytelse og måling av helsepersonell for bedre kvalitet og sikkerhet og mer effektivitetForedrag/poster
2010Tailored interventions to overcome identified barriers to change: effects on professional practice and health care outcomes. Vitenskapelig artikkel
2010Lifestyle consultation in general practice--the doctor's toolbox: a qualitative focus group studyVitenskapelig artikkel
2010Effectiveness of telemedicine: a systematic review of reviewsVitenskapelig artikkel
2010Effekter av tverrfaglige ambulante tjenester for pasienter med kroniske sykdommerRapport fra Kunnskapssenteret
2010Workshop i kunnskapsbasert politikkutforming 24. mars 2010Foredrag/poster
2010The effect of how outcomes are framed on decisions about whether to take antihypertensive medication: a randomized trialVitenskapelig artikkel
2010Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskningNotat
2009A pragmatic randomised trial of stretching before and after physical activity to prevent injury and soreness Vitenskapelig artikkel
2009"Samhandling om pasienter med kroniske lidelser - hva viser forskningen?" Foredrag/poster
2009Hvorfor retningslinjer må være basert på evidensForedrag/poster
2009En pragmatisk randomisert studie av tøyning før og etter fysisk aktivitet for å forebygge skader og stølhetVitenskapelig artikkel
2009Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnetRapport fra Kunnskapssenteret
2009Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for behandlingstilbudet for pasienter med leppe-, kjeve- og ganespalteRapport fra Kunnskapssenteret
2009Helsetjenester i apotekNotat − hasteoppdrag
2009GRADEs tilnærming til grading av kvalitet på dokumentasjon og styrken i anbefalingeneForedrag/poster
2009Simulering som opplæringsmetode i spesialistutdanning av leger - evaluering av effektRapport fra Kunnskapssenteret
2009The effect of alternative graphical displays used to present the benefits of antibiotics for sore throat on decisions about whether to seek treatment: a randomized trialVitenskapelig artikkel
2009"Hvilke forhold påvirker legers forskrivningspraksis? Hva viser forskningen?" Foredrag/poster
2008Belønning med sjokolade økte ikke svarprosenten blant fysioterapeuter: en randomisert kontrollert studie. Vitenskapelig artikkel
2008Samhandling om helsetjenestene til pasienter med kroniske tilstander Notat
2008Ikke-medikamentelle tiltak for å redusere risiko for hjerte- og karsykdommer: en oppsummering av systematiske oversikterRapport fra Kunnskapssenteret
2008Primærforebygging av hjerte- og karsykdom, , med hovedvekt på medikamentelle tiltak Rapport fra Kunnskapssenteret
2008Måling av fysioterapipraksis til pasienter med kneleddsartrose: en prospektiv studieVitenskapelig artikkel
2008Organisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehusRapport fra Kunnskapssenteret
2008Samhandling om pasienter med alvorlige psykiske problemer i allmennpraksisRapport fra Kunnskapssenteret
2008Supporting the delivery of cost-effective interventions in primary health-care systems in low-income and middle-income countries: an overview of systematic reviewsVitenskapelig artikkel
2007A Televised, Web-Based Randomised Trial of an Herbal Remedy (Valerian) for InsomniaVitenskapelig artikkel
2007A Televised, Web-Based Randomised Trial of an Herbal Remedy (Valerian) for Insomnia. Vitenskapelig artikkel
2007Kunnskapsgrunnlaget for behandlingslinjer – en foreløpig oversiktNotat
2007Årskonferansen 2007 - Er helsetjenesten kunnskapsbasert?Foredrag/poster
2006An International Dialogue on Evidence-informed Action to Achieve Health Goals in Developing CountriesBakgrunnsnotat (WHO)
2005Systems for grading the quality of evidence and the strength of recommendations II: Pilot study of a new system.Vitenskapelig artikkel
2005Retningslinjer for allmennpraksis - blir de lest og blir de brukt?Vitenskapelig artikkel
2005Hva gjør fastleger for å holde seg faglig oppdatert?Vitenskapelig artikkel
2005The OFF theory of research utilization.Vitenskapelig artikkel
2005It is a capital mistake to theorize before one has data: a response to Eccle's criticism of the OFF theory of research utilization. Vitenskapelig artikkel
2005Hvordan bedre kvalitet og videre- og etterutdanning i allmennpraksis?Vitenskapelig artikkel
2005Tailored interventions to overcome identified barriers to change: effects on professional practice and health care outcomes. Vitenskapelig artikkel
2004Tiazider (alene) og harde endepunkter.Vitenskapelig artikkel
2004Improving prescribing of antihypertensive and cholesterol-lowering drugs: a method for identifying and addressing barriers to change.Vitenskapelig artikkel
2004Systems for grading the quality of evidence and the strength of recommendations I: Critical appraisal of existing approaches.Vitenskapelig artikkel
2004Grading quality of evidence and strength of recommendations. Vitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/flottorp)