Marita Sporstøl Fønhus

Fønhus, Marita Sporstøl
Seniorforsker
Seksjon for global helse
Marita.Sporstol.Fonhus@kunnskapssenteret.no
Tlf. 402 02 349

Marita Sporstøl Fønhus er forsker i Seksjon for global helse. Hun har doktorgrad i cellebiologi og arbeider med kunnskapsoppsummering og formidling av kunnskap.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Post doc., Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo (2005-2010)

Utdanning

Ph.d. i cellebiologi (2003-2005)

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Demensscreening av personer over 65 årOmtale av Cochrane-oversikt
2016Informasjon og påminnelser ved økt risiko for beinskjørhet gir bedre oppfølging Omtale av Cochrane-oversikt
2016Å få til amming av premature barn er trolig lettere dersom tillegg gis via noe annet enn flaskeOmtale av Cochrane-oversikt
2016Medikamentfrie tiltak i psykisk helsevernNotat
2016Tyggis eller plaster sammen med veiledning gjør røykeslutt lettereOmtale av Cochrane-oversikt
2016Probiotika forebygger trolig diaré hos barnOmtale av Cochrane-oversikt
2016Kuldespray kan minske stikksmerterOmtale av Cochrane-oversikt
2016Psykososiale tiltak får muligens flere til å slutte med cannabisOmtale av Cochrane-oversikt
2016Røykeslutt er mulig også for dem som ikke ønsker å slutteOmtale av Cochrane-oversikt
2016Depresjon hos barn og unge kan trolig forebyggesOmtale av Cochrane-oversikt
2016Psykososiale tiltak kan redusere kokain- og amfetaminmisbrukOmtale av Cochrane-oversikt
2016Self-administration of injectable contraceptives: a systematic reviewVitenskapelig artikkel
2016Mellomørebetennelse hos barn – kan tyggegummi hjelpe?Omtale av Cochrane-oversikt
2016Foreldrekurs kan bedre barnas psykososiale utviklingOmtale av Cochrane-oversikt
2016Mobilen kan hjelpe deg å bli røykfriOmtale av Cochrane-oversikt
2016Mestringstiltak kan bedre livskvaliteten hos personer med hjerneslagOmtale av Cochrane-oversikt
2015Er psykologiske tiltak effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer? Omtale av Cochrane-oversikt
2015Røykeslutt før operasjon reduserer risiko for komplikasjoner etter operasjonOmtale av Cochrane-oversikt
2015Blir man mer fysisk aktiv av motiverende samtale?Omtale av oversikt
2015Individuell behandlings- og oppfølgingsplan kan gi større tro på egen mestringOmtale av Cochrane-oversikt
2015Mestringstiltak kan bedre livskvalitetenOmtale av Cochrane-oversikt
2015Riehemmende medikament kan være effektivt ved ytre vending av barn i seteleieOmtale av Cochrane-oversikt
2015Er medikamenter effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer?Omtale av Cochrane-oversikt
2015Diabetesrelatert øyeskade – effektivt med blodtrykkskontroll?Omtale av Cochrane-oversikt
2015Masseundersøkelse avdekker trolig flere kvinner som er utsatt for partnervoldOmtale av Cochrane-oversikt
2015Synet blir bedre med VEGF-hemmer hos personer som har aldersrelatert makuladegenerasjonOmtale av Cochrane-oversikt
2015Vaginal skylling med antiseptika effektivt ved keisersnitt Omtale av Cochrane-oversikt
2015Mestringstiltak med brukermedvirkning for personer som har langvarige helseutfordringerNotat
2015Personer som har bakterier i urinen uten symptomer har trolig ingen nytte av antibiotikaOmtale av Cochrane-oversikt
2015Antibiotika før keisersnitt gir færre infeksjoner Omtale av Cochrane-oversikt
2015Melatonin demper operasjonsangstOmtale av Cochrane-oversikt
2015Jordmorstyrt oppfølging av gravide og fødende er et godt og trygt alternativOmtale av Cochrane-oversikt
2015Do incentives and enablers improve adherence to tuberculosis treatment?Omtale av Cochrane-oversikt
2015Tidlig ytre vending av barn i seteleie fører til færre setefødsler og færre keisersnittOmtale av Cochrane-oversikt
2015Neppe noen nytte av innsnittsduk ved kirurgiske inngrepOmtale av Cochrane-oversikt
2015Antibiotika gitt forebyggende ved keisersnittOmtale av Cochrane-oversikt
2015Trolig slutter flere å røyke etter motiverende intervjuOmtale av Cochrane-oversikt
2015Gruppebasert svangerskapsomsorg vel så bra som individuell Omtale av Cochrane-oversikt
2015Influensavaksine til barn forebygger trolig ørebetennelseOmtale av Cochrane-oversikt
2015Voksne med astma kan ha nytte av mestringstiltakOmtale av Cochrane-oversikt
2014Urinveisinfeksjon - har valg av blærekateter betydning?Omtale av Cochrane-oversikt
2014Urinlekkasje – effektivt med bekkenbunnstrening? Omtale av Cochrane-oversikt
2014Kan andre enn leger stå for hiv-behandling?Omtale av Cochrane-oversikt
2014Synet blir bedre med VEGF-hemmere hos personer som har blodpropp i øyetOmtale av Cochrane-oversikt
2014Spiralinnsetting i forbindelse med abort Omtale av Cochrane-oversikt
2014Probiotika forebygger alvorlig tarmbetennelse hos premature barn Omtale av Cochrane-oversikt
2014Effekt av lungerehabilitering ved parenkymatøse lungesykdommer? Omtale av Cochrane-oversikt
2014Epidural – tidlig eller sent til førstegangsfødende? Omtale av Cochrane-oversikt
2014Diabetes type 2 - er kulturelt tilpasset pasientopplæring effektivt?Omtale av Cochrane-oversikt
2014Jerntilskudd til blodgivereOmtale av Cochrane-oversikt
2014Progesteron for å forhindre for tidlig fødsel hos kvinner med økt risikoOmtale av Cochrane-oversikt
2014Elektrisk tannbørste – bedre enn vanlig tannbørste?Omtale av Cochrane-oversikt
2014Kalsiumtilskudd kan forebygge høyt blodtrykk hos gravideOmtale av Cochrane-oversikt
2014Beslutningsstøtteverktøy gir mer kunnskap og brukermedvirkningOmtale av Cochrane-oversikt
2013Depresjonsscreening av gravide og barselkvinnerRapport fra Kunnskapssenteret
2012Trening har positiv effekt for personer med kronisk nyresykdomOmtale av Cochrane-oversikt
2012Familie- og nærmiljøbaserte tiltak for barn og unge med atferdsproblemerNotat
2012Gasbind og teip kan være bedre enn gjennomsiktig plasterPopulærvitenskapelig artikkel
2012Gir færre fødselsrifterPopulærvitenskapelig artikkel
2012Psykososiale tilleggsbehandlinger har liten eller ingen innvirkning på behandlingseffekt hos opiatavhengige i substitusjonsbehandlingNotat
2012Kan vektreduksjon påvirke tannprotesers tilpasning og stabilitet?Populærvitenskapelig artikkel
2012Xylitol forebygger trolig mellomørebetennelse hos barnOmtale av Cochrane-oversikt
2011Probiotika kan muligens forebygge diaré hos barn Omtale av Cochrane-oversikt
2011Diagnosekriterier for kronisk utmattelsessyndromNotat
2011Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Effekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehovForedrag/poster
2011Tiltak for akutte smerter hos spedbarnPopulærvitenskapelig artikkel
2011Bruk av butte nåler ved kirurgiske inngrep reduserer smittefarePopulærvitenskapelig artikkel
2011Det er usikkert om akupunktur har positive effektar på barn og unge med autismeOmtale av Cochrane-oversikt
2011Probiotika kan forebygge betennelse hos premature barn Omtale av Cochrane-oversikt
2011Kronisk utmattelsessyndrom - pågående kliniske studierNotat
2011Kronisk utmattelsessyndrom - et søk etter effekt og årsaksstudier av Kenny De MeirleirNotat
2011Usikkert om musikkterapi hjelper personer med kreftPopulærvitenskapelig artikkel
2011Tiltak for akutte smerter hos spedbarnPopulærvitenskapelig artikkel
2011Usikkert om tiltak for å forebygge belastningsskader hos løpere er effektiveOmtale av Cochrane-oversikt
2011Effekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehovRapport fra Kunnskapssenteret
2011Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/MENotat
2010Behandling av spiseforstyrrelserNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/fonhus)