Louise Forsetlund

Forsetlund, Louise
Seniorforsker
Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak
Louise.Forsetlund@kunnskapssenteret.no
Tlf. 924 33 746

Louise Forsetlund er seniorforsker i Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak.

Prosjekter

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Effekter av gruppetiltak for barn og ungdom som opplever samlivsbruddRapport fra Folkehelseinstituttet
2015A case study of the organisation of research knowledge by systematic reviews within the mental health care field. Vitenskapelig artikkel
2015Effekt av foreldreopplæring for å forebygge karies hos førskolebarnRapport fra Kunnskapssenteret
2015Kunnskapshåndtering og bruk av forskningsbasert informasjon i helsevesenetForedrag/poster
2014Lokale akutte døgntilbud sammenlignet med innleggelse i sykehusRapport fra Kunnskapssenteret
2014Evaluering av oppgavedelingstiltakForedrag/poster
2014Sjekkliste for utarbeiding av protokoll for implementering og evaluering av tiltak i helsetjenestenNotat − hasteoppdrag
2014Helseeffekter av å fortsette i arbeid etter pensjonsalder Notat
2014Reducing hospital admissions from nursing homes: A systematic review. Vitenskapelig artikkel
2013Effekter av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Implementeringskunnskap: hva må til for å lykkes?Foredrag/poster
2013Effekter av tiltak for å redusere akutte sykehusinnleggelser fra sykehjemRapport fra Kunnskapssenteret
2012A Comparison of Two Search Methods for Determining the Scope of Systematic Reviews and Health Technology AssessmentsVitenskapelig artikkel
2012Effekter av støtte og oppfølging for personer med alvorlig psykisk lidelseRapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekter av ulike organiseringstiltak for tjenester innen psykisk helsevernRapport fra Kunnskapssenteret
2012Effekt av å innføre et felles nasjonalt nødnummer for helsetjeneste, brann og politiNotat
2011Effect of interventions to reduce potentially inappropriate use of drugs in nursing homes: a systematic review of randomized controlled trialsVitenskapelig artikkel
2011Effekter av ulike organiseringsmodeller for tjenester innen psykisk helsevernForedrag/poster
2011A comparison of two search methods for determining the scope of systematic reviews and health technology assessmentsForedrag/poster
2010Rogers teori om hvordan nyvinninger sprer seg i et sosialt systemForedrag/poster
2010Effect of interventions to improve health care services for ethnic minority populations. Vitenskapelig artikkel
2010Effekt av tiltak for å forbedre kvaliteten på helsetjenester til etniske minoriteter: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøkRapport fra Kunnskapssenteret
2010Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskningNotat
2010Legemidler i sykehjemForedrag/poster
2010Effekt av tiltak for å redusere potensielt uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøk Rapport fra Kunnskapssenteret
2009Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase?Rapport fra Kunnskapssenteret
2009Effekt av etterutdanning av helsepersonell Cochrane-oversikt
2009Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for behandlingstilbudet for pasienter med leppe-, kjeve- og ganespalteRapport fra Kunnskapssenteret
2009Har liggetid i sykehus eller valg av omsorgsnivå for behandling betydning for behandlingskvalitet og ressursbruk for ulike pasientkategorier? Notat
2009Effekt av etterutdanning av helsepersonellCochrane-oversikt
2008Interventions for skin changes caused by nerve damage in leprosy.Vitenskapelig artikkel
2008Quality of reporting and of methodology of studies on interventions for trophic ulcers in leprosy: a systematic review.Vitenskapelig artikkel
2007Mammografiscreening av kvinner 40–49 årRapport fra Kunnskapssenteret
2007When Was Random Allocation First Used To Generate Comparison Groups In Experiments To Assess The Effects Of Social Interventions? Vitenskapelig artikkel
2007Educational outreach visits: effects on professional practice and health care outcomesVitenskapelig artikkel
2007Cochlear implants in adults Foredrag/poster
2006Medisinske bibliotek i helseforetakeneVitenskapelig artikkel
2006Koklea-implantat hos sterkt tunghørte og døve voksne. En systematisk kunnskapsoppsummering.Rapport fra Kunnskapssenteret
2005Påvirker skolemåltider barns helse og kognitive fungering?Notat − hasteoppdrag
2005Bruk av mekaniske tvangsmidler overfor barn og ungdom i psykisk helsevernNotat − hasteoppdrag
2005Sykefravær blant pleiepersonell i primærhelsetjenestenNotat − hasteoppdrag
2005Kan tyggegummitygging motvirke tretthet i trafikkenNotat − hasteoppdrag
2005Modeller for å organisere legetjenesten ved sykehjemNotat − hasteoppdrag
2004Marihuana til medisinsk brukNotat − hasteoppdrag
2003Identifying barriers to the use of research faced by public health physicians in Norway and developing an intervention to reduce themVitenskapelig artikkel
2003Randomised controlled trial of a theoretically grounded tailored intervention to diffuse evidence-based public health practice Vitenskapelig artikkel
2003Many a slip between cup and lip: process evaluation of a programme to promote and support evidence- based public health practice.Vitenskapelig artikkel
2001The potential for research-based information in public health: identifying unrecognised information needs.Vitenskapelig artikkel
1999Har samfunnsmedisinere tilfredsstillende tilgang til viktige informasjonskilder?Vitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/forsetlund)