Fretheim, Atle
Seksjonsleder
Seksjon for global helse
Atle.Fretheim@kunnskapssenteret.no
Tlf. 916 49 828

Atle Fretheim leder Seksjon for global helse.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Forsker, Kunnskapssenteret
Seniorrådgiver, Sosial- og helsedirektoratet
Prosjektleder, Folkehelsa
Lege, MSF (Leger Uten Grenser)
Lege, Oslo kommunale legevakt

Utdanning

Cand.med., Universitetet i Oslo 1995; Diploma in Tropical Medicine & Hygiene, Liverpool School of Tropical Medicine & Hygiene, 1998; dr.med., Universitetet i Oslo, 2007

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Informasjon og påminnelser ved økt risiko for beinskjørhet gir bedre oppfølging Omtale av Cochrane-oversikt
2016Medikamentfrie tiltak i psykisk helsevernNotat
2016Kuldespray kan minske stikksmerterOmtale av Cochrane-oversikt
2016Communication strategies to promote the uptake of childhood vaccination in Nigeria: a systematic mapVitenskapelig artikkel
2016Helseeffekter av screening for kolorektal kreftRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Statistical Process Control and Interrupted Time Series: A golden opportunity for impact evaluation in quality improvementVitenskapelig artikkel
2015Mapping how information about child vaccination is communicated in two regions of Cameroon: What is done and what are the gaps?Vitenskapelig artikkel
2015Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjerRapport fra Kunnskapssenteret
2015Effect of interventions for implementing clinical practice guidelinesRapport fra Kunnskapssenteret
2015Melatonin demper operasjonsangstOmtale av Cochrane-oversikt
2015Kan vi lære mer av kvalitetsforbedringsprosjekter?Foredrag/poster
2015Jordmorstyrt oppfølging av gravide og fødende er et godt og trygt alternativOmtale av Cochrane-oversikt
2015Neppe noen nytte av innsnittsduk ved kirurgiske inngrepOmtale av Cochrane-oversikt
2014Does bullying lead to health problems?Vitenskapelig artikkel
2014A reanalysis of cluster randomized trials showed interrupted time-series studies were valuable in health system evaluationVitenskapelig artikkel
2014An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of the Obstetric Consequences of Female Genital Mutilation/CuttingVitenskapelig artikkel
2014Effects of female genital cutting on physical health outcomes: a systematic review and meta-analysisVitenskapelig artikkel
2014Effects of female genital cutting on physical health outcomes: a systematic review and meta-analysisVitenskapelig artikkel
2014Barriers to Skilled Birth Attendance: A Survey among Mothers in Rural GambiaVitenskapelig artikkel
2014Jerntilskudd til blodgivereOmtale av Cochrane-oversikt
2013Fødselsrifter – vitenskapsteori og klinisk praksisKronikk/innlegg
2013Comparison of Alternative Evidence Summary and Presentation Formats in Clinical Guideline Development: A Mixed-Method StudyVitenskapelig artikkel
2013Medisinsk kunnskap før og nå: Fra teori til systematiske oversikterVitenskapelig artikkel
2013Kunnskapsbasert politikkutformingVitenskapelig artikkel
2013Flexible sigmoidoscopy versus faecal occult blood testing for colorectal cancer screening in asymptomatic individualsCochrane-oversikt
2013The impact of an intervention programme employing a hands-on technique to reduce the incidence of anal sphincter tears: interrupted time-series reanalysisVitenskapelig artikkel
2013Interrupted time-series analysis yielded an effect estimate concordant with the cluster-randomized controlled trial resultVitenskapelig artikkel
2012Comparative effectiveness of antihypertensive medication for primary prevention of cardiovascular disease: systematic review and multiple treatments meta-analysisVitenskapelig artikkel
2012Tiltak for redusert tobakksbruk i lav- og mellominntektsland: Funn fra randomiserte og kvasirandomiserte studierRapport fra Kunnskapssenteret
2012Performance-based financing in low- and middle-income countries: still more questions than answersVitenskapelig artikkel
2012The "Child Health Evidence Week" and GRADE grid may aid transparency in the deliberative process of guideline developmentVitenskapelig artikkel
2012Paying for performance to improve the delivery of health interventions in low- and middle-income countriesVitenskapelig artikkel
2012Group based diabetes self-management education compared to routine treatment for people with type 2 diabetes mellitus. A systematic review with meta-analysisVitenskapelig artikkel
2012Choice of generic antihypertensive drugs for the primary prevention of cardiovascular disease - A cost-effectiveness analysisForedrag/poster
2011 Does Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) affect women’s sexual functioning?Foredrag/poster
2011How can research contribute to better global health?Vitenskapelig artikkel
2011Use of manual techniques for perineal support in Norwegian maternity departmentsVitenskapelig artikkel
2011"I don’t want my daughter to pass through all the pain and suffering I had"Foredrag/poster
2010SUPPORT verktøy for kunnskapsbasert politikkutforming på helseområdet Rapport fra Kunnskapssenteret
2010Effekter av tiltak utenfor helsetjenesten for å øke fysisk aktivitet hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2010Sexual consequences of female genital mutilation/cutting: A meta-analysisForedrag/poster
2010Faktorer som fremmer og forhindrer kjønnslemlestelseRapport fra Kunnskapssenteret
2010Psykiske, sosiale og seksuelle konsekvenser av kjønnslemlestelse: en systematisk oversikt over kvantitative studierRapport fra Kunnskapssenteret
2010Forventede virkninger ved innføring av screening for kolorektal kreft i NorgeNotat
2010 In a systematic review, is consequences of exposure the same as effectiveness of interventions? Reflections on the challenges in conducting a systematic review on the sexual consequences of female genital mutilation/cuttingForedrag/poster
2010Screening for jernmangelanemi blant småbarn Notat
2010Workshop i kunnskapsbasert politikkutforming 24. mars 2010Foredrag/poster
2010Internasjonalt samarbeid om å utvikle og oversette kunnskap om helsesystemer for å forbedre utøvelsen i helsetjenesteneForedrag/poster
2010Godt nok dokumentert?Vitenskapelig artikkel
2010The effect of how outcomes are framed on decisions about whether to take antihypertensive medication: a randomized trialVitenskapelig artikkel
2010Resultater fra kliniske effektstudier av screening for kolorektal kreft: hurtigoversiktNotat
2010 A worked example of a systematic review applying an integrative evidence synthesis approach: Factors promoting and hindering female genital mutilation/cuttingForedrag/poster
2009Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk sykeRapport fra Kunnskapssenteret
2009Primærforebyggende tiltak og screening i helsetjenestenNotat − hasteoppdrag
2009Improving how your organisation supports the use of evidence to inform policymaking.Vitenskapelig artikkel
2009Alkohol og hjertesykdom, litteratursøk etter systematiske oppsummeringerRapport fra Kunnskapssenteret
2009Flere og bedre evalueringer i helsetjenestenLeder
2009Effekt av intervensjoner for å redusere forekomsten av kjønnslemlestelseRapport fra Kunnskapssenteret
2009Can paying for results help to achieve the Millennium Development Goals? Overview of the effectiveness of results-based financingVitenskapelig artikkel
2009Ikke tilgjengeligForedrag/poster
2009The effect of alternative graphical displays used to present the benefits of antibiotics for sore throat on decisions about whether to seek treatment: a randomized trialVitenskapelig artikkel
2009 Integrating quantitative and qualitative evidence in systematic reviews: a mixed-methods approachForedrag/poster
2008An overview of research on the effects of results-based financingRapport fra Kunnskapssenteret
2008Ikke-medikamentelle tiltak for å redusere risiko for hjerte- og karsykdommer: en oppsummering av systematiske oversikterRapport fra Kunnskapssenteret
2008We need Innovative and Catalytic interventions! And we need to know if they workForedrag/poster
2008Kostholdsråd kan trolig gi litt lavere blodtrykk og kolesterolnivåOmtale av Cochrane-oversikt
2008Tiltak blant unge menn for å øke bruken av kondomerRapport fra Kunnskapssenteret
2008Primærforebygging av hjerte- og karsykdom, , med hovedvekt på medikamentelle tiltak Rapport fra Kunnskapssenteret
2008Screening av kolorektal kreft - effekt på dødelighet og forekomst. Oversikt over dokumentasjon og internasjonale anbefalingerRapport fra Kunnskapssenteret
2008Barriers and facilitators to patients’ adherence to antiretroviral treatment in Zambia: a qualitative studyVitenskapelig artikkel
2008Utvikling av nasjonale retningslinjer for slagomsorgenForedrag/poster
2008”Facility-based deliveries” i lav- og middelinntektslandNotat − hasteoppdrag
2008Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapetRapport fra Kunnskapssenteret
2008Conducting a meta-ethnography of qualitative literature: lessons learntVitenskapelig artikkel
2007Improving the use of research evidence in guideline developmentRapport fra Kunnskapssenteret
2007Factors influencing the utilization of research findings by health policy-makers in a developing country: the selection of Mali's essential medicinesVitenskapelig artikkel
2007A Televised, Web-Based Randomised Trial of an Herbal Remedy (Valerian) for InsomniaVitenskapelig artikkel
2007A Televised, Web-Based Randomised Trial of an Herbal Remedy (Valerian) for Insomnia. Vitenskapelig artikkel
2007The effects of mandatory prescribing of thiazides for newly treated, uncomplicated hypertension: interrupted time-series analysis.Vitenskapelig artikkel
2007Patient Adherence to tuberculosis treatment: A systematic review of qualitative researchVitenskapelig artikkel
2007Use of evidence in WHO recommendationsVitenskapelig artikkel
2007Helseeffekt av nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommerRapport fra Kunnskapssenteret
2007Psykososiale tiltak ved kriser og ulykkerRapport fra Kunnskapssenteret
2006Ikke mer effektivt å føre tilsyn med medisinering av tuberkulosepasienterOmtale av Cochrane-oversikt
2006Improving the use of research evidence in guideline development: 2. Priority settingVitenskapelig artikkel
2006Improving the use of research evidence in guideline development: 10. Integrating values and consumer involvementVitenskapelig artikkel
2006Improving the use of research evidence in guideline development: 8. Synthesis and presentation of evidenceVitenskapelig artikkel
2006Improving the use of research evidence in guideline development: 9. Grading evidence and recommendationsVitenskapelig artikkel
2006Improving the use of research evidence in guideline development: 5. Group processesVitenskapelig artikkel
2006Improving the use of research evidence in guideline development: 16. EvaluationVitenskapelig artikkel
2006Improving the use of research evidence in guideline development: 1. Guidelines for guidelinesVitenskapelig artikkel
2006Improving the use of research evidence in guideline development: 12. Incorporating considerations of equityVitenskapelig artikkel
2006Improving the use of research evidence in guideline development: 15. Disseminating and implementing guidelinesVitenskapelig artikkel
2006Improving the use of research evidence in guideline development: 13. Applicability, transferability and adaptationVitenskapelig artikkel
2006Improving the use of research evidence in guideline development: 14. Reporting guidelinesVitenskapelig artikkel
2006Effekt av geriatriske tiltak til eldre pasienter innlagt i sykehusRapport fra Kunnskapssenteret
2006Improving the use of research evidence in guideline development: 3. Group composition and consultation processVitenskapelig artikkel
2006Improving the use of research evidence in guideline development: 7. Deciding what evidence to includeVitenskapelig artikkel
2006Evaluering av nytt refusjonsvilkår for blodtrykksbehandling (tiazidregelen) Notat
2006Improving the use of research evidence in guideline development: 6. Determining which outcomes are importantVitenskapelig artikkel
2006Improving the use of research evidence in guideline development: introductionVitenskapelig artikkel
2006Rational Prescribing in Primary Care (RaPP): A Cluster Randomized Trial of a Tailored InterventionVitenskapelig artikkel
2006An International Dialogue on Evidence-informed Action to Achieve Health Goals in Developing CountriesBakgrunnsnotat (WHO)
2006Antiretroviral drugs, genotoxicity, and adverse effects Notat
2005Retningslinjer for allmennpraksis - blir de lest og blir de brukt?Vitenskapelig artikkel
2005Hva gjør fastleger for å holde seg faglig oppdatert?Vitenskapelig artikkel
2005The OFF theory of research utilization.Vitenskapelig artikkel
2005Vurdering av forskjeller i effekt mellom ulike annengenerasjons antihistaminer Notat
2005It is a capital mistake to theorize before one has data: a response to Eccle's criticism of the OFF theory of research utilization. Vitenskapelig artikkel
2005International variation in prescribing antihypertensive drugs: Its extent and possible explanationsVitenskapelig artikkel
2004VALUE: analysis of results
2004Tiazider (alene) og harde endepunkter.Vitenskapelig artikkel
2004Improving prescribing of antihypertensive and cholesterol-lowering drugs: a method for identifying and addressing barriers to change.Vitenskapelig artikkel
2004Dokumentasjon for bruk av andre beta-blokkere enn atenolol i blodtrykksbehandlingNotat − hasteoppdrag
2004Fortolkning av forskningKommentar
2004Misvisende om tiazider
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/fretheim)