Funder, Ulla
Prosjektmedarbeider
Ulla.Benedicte.Funder@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 436

Ulla Benedicte Funder arbeider som koordinator for Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet.

Tidligere stillinger

Stillinger som prosjektmedarbeider og koordinator i Kunnsskapssenteret, 2004-dd
Koordinator, Stiftelse for helsetjenesteforskning, 2002 - 2004
Diverse stillinger i næringslivet

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/funder)