Andrew Garratt

Garratt, Andrew
Seniorforsker
Seksjon for brukeropplevd kvalitet
andrew.garratt@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 402

Andrew Garratt er seniorforsker i Seksjon for brukeropplevd kvalitet. Han jobber med brukerundersøkelser knyttet til kvalitetsmåling ved norske sykehus og med utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer. Andrew har lang erfaring med utvikling, evaluering og bruk av instrumenter for pasientrapporterte utfallsmål (Patient Reported Outcome Measures – PROMs). Han har publisert mer enn 120 artikler i fagfellevurderte tidsskrifter.

Tidligere stillinger

Seniorforsker (permisjon fra Kunnskapssenteret), Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet Sykehus, 2008–10
University Research Lecturer, Unit of Health-Care Epidemiology, University of Oxford, 1999–2004
Research Fellow, University of York, 1995–1999
Research Fellow, University of Aberdeen, 1990–1995

Utdanning

PhD Medicine, University of Aberdeen, 1997

MSc Health Economics, University of York, 1990

BA (Hons) Applied Economics, University of Abertay, 1989

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016The Universal Patient Centeredness Questionnaire: reliability and validity of a one-page questionnaire following surveys in three patient populationsVitenskapelig artikkel
2015Evaluation of the stages of completion and scoring of the Patient Generated Index (PGI) in patients with rheumatic diseases Vitenskapelig artikkel
2014Individualized quality of life in patients with low back pain: reliability and validity of the Patient Generated Index Vitenskapelig artikkel
2014Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) som nasjonale kvalitetsindikatorer – kvalitetskriterier og standard utviklingsprosessNotat
2013Patients with well-established Ankylosing Spondylitis show limited deterioration in a ten-year prospective cohort studyVitenskapelig artikkel
2013Comparative responsiveness and minimal change of the Knee Quality of Life 26-item (KQoL-26) questionnaireVitenskapelig artikkel
2013Psychometric properties of the Norwegian version of the patient generated index in patients with rheumatic diseases participating in rehabilitation or self-management programmesVitenskapelig artikkel
2013Illness perceptions in patients receiving rheumatology rehabilitation: association with health and outcomes at 12 monthsVitenskapelig artikkel
2013Which Roland-Morris Disability Questionnaire? Rasch analysis of four different versions tested in a Norwegian populationVitenskapelig artikkel
2013Psychometric properties of the Norwegian version of the Patient Generated Index in patients with rheumatic diseases participating in rehabilitation or self-management programmesVitenskapelig artikkel
2013Measurement properties of instruments for assessing self-efficacy in patients with rheumatic diseases: a systematic reviewVitenskapelig artikkel
2012The Nordic Patient Experiences Questionnaire (NORPEQ): cross-national comparison of data quality, internal consistency and validity in four Nordic countriesVitenskapelig artikkel
2011Parent Experiences Questionnaire for Outpatient Child and Adolescent Mental Health Services (PEQ-CAMHS Outpatients): reliability and validity following a national surveyVitenskapelig artikkel
2010Five-point scales outperform 10-point scales in a randomized comparison of item scaling for the Patient Experiences QuestionnaireVitenskapelig artikkel
2010General practitioners' evaluation of community psychiatric services: responsiveness to change of the General Practitioner Experiences Questionnaire (GPEQ)Vitenskapelig artikkel
2010The General Practitioner Experiences Questionnaire (GPEQ): validity and reliability following the inclusion of new accessibility itemsVitenskapelig artikkel
2010Rasch analysis of the Psychiatric Out-Patient Experiences Questionnaire (POPEQ)Vitenskapelig artikkel
2010The Patient Experiences Questionnaire for Out-of-Hours Care (PEQ-OHC): data quality, reliability, and validityVitenskapelig artikkel
2010The association between demographic factors, user reported experiences and user satisfaction: results from three casualty clinics in NorwayVitenskapelig artikkel
2010The Norwegian EUROPEP questionnaire for patient evaluation of general practice: data quality, reliability and construct validityVitenskapelig artikkel
2009The association between GP and patient ratings of quality of care at outpatient clinicsVitenskapelig artikkel
2009Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjonerPasOpp-rapport
2008Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Metodedokumentasjon for nasjonal undersøkelse PasOpp-rapport
2008Foresattes vurdering av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkerVitenskapelig artikkel
2008Nonresponse bias and cost-effectiveness in a Norwegian survey of family physicians
2008Evaluation & the health professionsVitenskapelig artikkel
2008Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktPasOpp-rapport
2008Family physicians experiences with community mental health centers. A multilevel analysisVitenskapelig artikkel
2008National and cross-national surveys of patient experiences: a structured reviewRapport fra Kunnskapssenteret
2008Patient experiences with treatment in private practice compared with public mental health services Vitenskapelig artikkel
2007Måling av brukererfaringer med avhengighetsbehandling: En litteraturgjennomgang av validerte måleinstrumenterNotat
2007Patient experiences in relation to respondent and health service delivery characteristics: a survey of 26,938 patientsVitenskapelig artikkel
2007Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus - Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006PasOpp-rapport
2007Measuring the experiences of inpatients in Norway: A randomised comparison of two approaches to scaling responsesForedrag/poster
2007Psychiatric outpatients' experiences with specialized health care delivery. A Norwegian national surveyVitenskapelig artikkel
2007The GPs’ Experiences Questionnaire (GPEQ): Reliability and validity following a national survey to assess GPs’ views of district psychiatric services Vitenskapelig artikkel
2007Parent experiences of paediatric care (PEPC) questionnaire: reliability and validity following a national surveyVitenskapelig artikkel
2007Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus - Metodedokumentasjon for nasjonal undersøkelse i 2006PasOpp-rapport
2007Foresattes erfaringer med tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsoppleggNotat
2007The NORPEQ patient experiences questionnaire: data quality, internal consistency and validity following a Norwegian inpatient surveyVitenskapelig artikkel
2007Patient satisfaction questionnaires for primary care out-of-hours services: a systematic review Vitenskapelig artikkel
2006Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsopplegg.PasOpp-rapport
2006Evaluation of Ward Organisational Features Scales (WOFS) in a sample of 1297 Norwegian RNsForedrag/poster
2006Data collection methods and results in user surveys in mental health careVitenskapelig artikkel
2006PasOpp – en metode for å måle brukererfaringer i psykisk helsevernVitenskapelig artikkel
2006The Psychiatric Out-Patient Experiences Questionnaire (POPEQ): data quality, reliability, and validity in patients attending 90 Norwegian clinicsVitenskapelig artikkel
2006Patient experiences with information in a hospital setting: associations with coping and self-rated health in chronic illnessVitenskapelig artikkel
2006Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger - MetodedokumentasjonPasOpp-rapport
2006Videreutvikling av spørreskjema for å måle pasienterfaringer blant inneliggende somatiske pasienter - DokumentasjonsrapportPasOpp-rapport
2006Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. MetodedokumentasjonPasOpp-rapport
2006Assessment of community mental health centres by general practitioners [in Norwegian]Vitenskapelig artikkel
2006Måling av pasienters erfaringer med legevakt: En systematisk litteraturgjennomgangPasOpp-rapport
2005Pasienterfaringer med helsetjenesten blant diabetikere. En gjennomgang av tilgjengelige måleinstrument (Arbeidsnotat)Notat
2005The OutPatient Experiences Questionnaire (OPEQ): data quality, reliability, and validity in patients attending 52 Norwegian hospitalsVitenskapelig artikkel
2005Development and evaluation of the patient experiences questionnaire for somatic outpatients.Vitenskapelig artikkel
2004Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge. MetodedokumentasjonPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge – Institusjonsvise resultaterPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – HovedresultaterPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge. HovedrapportPasOpp-rapport
2004Identifisering av personer med behov for psykiatrisk hjelp blant asylsøkereRapport fra Kunnskapssenteret
2004Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – MetodedokumentasjonPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge. Institusjonsvise resultaterPasOpp-rapport
2004Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – Institusjonsvise resultaterPasOpp-rapport
1994 A new approach to the measurement of quality of life: the patient-generated indexVitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/garratt)