Giske, Liv
Seniorforsker
Seksjon for spesialisthelsetjenesten
Liv.Giske@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 469

Liv Giske er seniorrådgiver i Seksjon for spesialisthelsetjenesten. Hun er fysioterapeut med doktorgrad.  

Prosjekter

Tidligere stillinger

Fysioterapeut (1983-2011): Privat praksis, Avd. fys.med. og rehabilitering, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Sunnaas Sykehus

Utdanning

Fysioterapeut. Ph.d, Universitetet i Oslo, 2010

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Effekt av tiltak for barn og unge med overvekt eller fedmeRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Akupunktur ved muskelskjelettsmerterNotat
2015Alternativer for plasma for transfusjon til pasienterRapport fra Kunnskapssenteret
2015Mobilisering og øvelser er ikke like effektivt som kortisoninjeksjon for frossen skulderOmtale av Cochrane-oversikt
2015Trening kan muligens redusere smerte og bedre funksjonsevne ved patellofemoralt smertesyndromOmtale av Cochrane-oversikt
2015Screeningverktøy for kognitiv funksjon og bilkjøringRapport fra Kunnskapssenteret
2015Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel skleroseRapport fra Kunnskapssenteret
2015Trening gir gravide mindre rygg- og bekkenleddsmerter og bedre funksjonOmtale av Cochrane-oversikt
2015Lungerehabilitering bedrer tungpustenhet, livskvalitet og fysisk kapasitet hos personer med KOLSOmtale av Cochrane-oversikt
2014Fysisk trening bedrer generell funksjon hos personer med hjerneslagOmtale av Cochrane-oversikt
2014Trening har effekt på hofteartroseOmtale av Cochrane-oversikt
2014Fysisk trening for depresjonOmtale av Cochrane-oversikt
2014Konsekvenser for levende giver ved nyredonasjonOmtale av oversikt
2014Langtidseffekter etter fedmekirurgiRapport fra Kunnskapssenteret
2014Magnetresonanstomografi ved undersøkelse av nakkeskadeNotat
2014Tverrfaglig rehabilitering har positiv effekt på kroniske korsryggsmerterOmtale av Cochrane-oversikt
2014Fysisk trening bedrer kognitiv funksjon hos personer med demensOmtale av Cochrane-oversikt
2013Hyppige tøyninger kan muligens ha effekt ved hamstringsskaderOmtale av Cochrane-oversikt
2013Trening er nyttig for å redusere tretthet hos kreftpasienterOmtale av Cochrane-oversikt
2013Effekt av konservativ behandling for pasienter med overvekt og fedme Omtale av oversikt
2013Effekt av livsstilsbehandling hos barn og unge med overvekt og fedmeOmtale av oversikt
2013Usikkerhet om valg av behandlingsmetoder ved proksimal humerusfrakturOmtale av Cochrane-oversikt
2012Pusteøvelser kan ha noe effekt på gangdistanse hos personer med KOLSOmtale av Cochrane-oversikt
2012Tett oppfølging ved bekkenbunnstrening kan bedre inkontinensproblemerOmtale av Cochrane-oversikt
2012Tiltak mot overvekt og fedme hos barn og unge – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2012Fysioterapi kan ha positiv effekt for pasienter med Parkinsons sykdomOmtale av Cochrane-oversikt
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/giske)