Goudie, Simon
Rådgiver
Seksjon for The International Secretariat of the Campbell Collaboration
Simon.Goudie@kunnskapssenteret.no
Tlf. 407 25 882

Simon Goudie er rådgiver i Campell Collaboration-sekretariatet.

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/goudie)