Lise Lund Håheim

Håheim, Lise
Seniorforsker
Seksjon for kvalitetsmåling
lise.lund.haheim@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 415

Lise Lund Håheim er seniorforsker, i Avd. for kvalitet og pasientsikkerhet, stab. Hun er dr. philos. og arbeider med helsetjenesteanalyser og utvikling av kvalitetsindikatorer i helsetjenesten. Hun er Prof II ved odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet, 2011-2012 (vikar 1 år)
Professor II, Institutt for medisinske basalfag, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo (UiO), 2008-2010
Seniorrådgiver, Bioteknologinemndas sekretariat, 2006 (vikar 4 mnd)
Seniorforsker, Senter for medisinsk metodevurdering (SMM), SINTEF Helse, 2001-2003                         
Tannlege (bistilling), Buskerud fylkeskommune, 1991 - 2004
Stipendiat/dataanalytiker, Ullevål sykehus, 1987-2001
Tannlege, Oslo off. tannhelsetjeneste, 1977-1987

Utdanning

Dr.philos, Universitetet i Oslo, 1998
Statistikk grunnfag, Universitetet i Oslo, 1987
Cand.odont., University of Liverpool, UK, 1976

Publikasjoner

ÅrTittelType
2015Evaluering av 32 prioriteringsveiledere – en systemintervensjon for å redusere ventetider til elektiv behandling i spesialisthelsetjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2014Validering av journalinformasjon med henblikk på henvisning og utskriving ved planlagt sykehusbehandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2013Effekt av kirurgisk behandling for personer med temporomandibulær dysfunksjon Rapport fra Kunnskapssenteret
2012The prevalence of childhood asthma in China: a systematic reviewVitenskapelig artikkel
2012Ikke-kirurgisk behandling for personer med temporomandibular dysfunksjon –Systematisk litteratursøkNotat
2011Beregning av volum av et utvalg undersøkelser og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge. Del 2: undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrerNotat
2011Beregning av volum av et utvalg undersøkelser og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge. Del 2: undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrerNotat
2010En analyse av prioriteringspraksis mellom utvalgte tilstandsgrupperForedrag/poster
2010Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorerfor hjerte- og karsykdom: Teoretisk rammeverk og formalisert konsensusprosessForedrag/poster
2010Praksis ved bruk av prioriteringsveilederne i spesialisthelsetjenesten - en orientering om analyserForedrag/poster
2010Beregning av volum av et utvalg undersøkelser og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge. Del 2: undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrerNotat
2009Publication of volume of hospital procedures quality assurance of the input dataForedrag/poster
2009Intern evaluering av EUnetHTA prosjektet 2006-2008 - struktur og resultater av evalueringenForedrag/poster
2009European network for health technology assessment, EUnetHTA: planning, development, and implementation of a sustainable European network for health technology assessment.Vitenskapelig artikkel
2009Internal evaluation of the European network for Health Technology Assessment projectVitenskapelig artikkel
2009Beregning av behandlingsvolum i spesialisthelsetjenesten som er registrert i Norsk PasientregeisterForedrag/poster
2009European Network for Health Technolgy Assessment. The EUnetHTA Project (2006-2008)Foredrag/poster
2008Internal evaluation of European network for Health Technology Assessment – EUnetHTAEUnetHTA-rapport
2008Primærforebygging av hjerte- og karsykdom, , med hovedvekt på medikamentelle tiltak Rapport fra Kunnskapssenteret
2008Intern evaluering av EUnetHTA prosjektet (2006-2008)Foredrag/poster
2008Beregning av volum av et utvalg av kirurgiske prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg NorgeNotat
2008Kvalitetsindikatorer basert på data fra medisinske kvalitetsregistreRapport fra Kunnskapssenteret
2007Vurdering av data rapportert til Norsk pasientregister for utvikling av volumindikatorerNotat
2006Helseeffekt av å skifte ut amalgamfyllinger ved mistanke om plager eller helseskader fra amalgamRapport fra Kunnskapssenteret
2006Kunnskapssenterets postere ved HTAi-konferansen i AdelaideForedrag/poster
2005Kunnskapsoppsummering om manuelle behandlingsformerNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/haheim)