Reidunn Hallan

person
Rådgiver
Seksjon for The International Secretariat of the Campbell Collaboration
reidunn.hallan@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 490

Reidunn Hallan er rådgiver i Sekretariat for Campbell Collaboration.

Tidligere stillinger

Kurskoordinator, RBUP

Generalsekretær, Norges Biljardforbund

Toppidrettskonsulent, Norges Orienteringsforbund

Prosjektleder/programmerer, Blom AS

Utdanning

Cand.mag, Universitetet i Oslo, mat.nat. fakultetet

Etterutdanning: Coaching og ledelse, Norges Idrettshøgskole

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/hallan)