Tonya Moen Hansen

Tonya_Hansen
Seniorrådgiver
Seksjon for kvalitetsmåling
tonya.moen.hansen@kunnskapssenteret.no
Tlf. 459 66 069

Tonya Moen Hansen er seniorrådgiver i Seksjon for kvalitetsmåling. Hun er statsviter og arbeider med utvikling og vedlikehold av R-programmer, datahåndtering og tilrettelegging av store datasett. Hun bidrar til rapportering, kvalitetssikring, dokumentasjon og andre oppdrag.

Tidligere stillinger

Seniorrådgiver, Kvalitetsindikatorer, Helsedirektoratet, 2013 - 2015

Førstekonsulent, Inntekts- og lønnsstatistikk, SSB, 2010 - 2013

Utdanning

Master i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2015Notat
2016Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2014Notat
2016Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015Notat
2015Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014 Notat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/hansen)