Haugum, Mona
Forsker
Seksjon for brukeropplevd kvalitet
Mona.Haugum@kunnskapssenteret.no
Tlf. 924 57 560

Mona Haugum er forsker i Seksjon for brukeropplevd kvalitet. Hun har mastergrad fra Institutt for Helse og Samfunn og arbeider med pasient- og brukererfaringer.

Prosjekter

Utdanning

MPhil in International Community Health, Universitetet i Oslo, 2009-2011, 
Bachelor i generell psykologi, Universitetet i Bergen , 2006-2009

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2015PasOpp-rapport
2015Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i ti land: norske resultater i 2015 og utvikling over tid Rapport fra Kunnskapssenteret
2015Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2015 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPaneletNotat
2014Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2014PasOpp-rapport
2014Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 - lokale rapporterPasOpp-rapport
2014Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre landRapport fra Kunnskapssenteret
2014Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2014 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPaneletNotat
2014Bruk av data fra nasjonale eller andre storskalabrukererfaringsundersøkelser i lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. En systematisk oversiktVitenskapelig artikkel
2014Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2014 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPaneletNotat
2014Inpatients’ experiences with interdisciplinary treatment for substance dependence – results from a national survey 2014PasOpp-rapport
2013Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2013PasOpp-rapport
2013Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013, lokale resultaterPasOpp-rapport
2013Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2013: en undersøkelse med basis i GallupPaneletNotat
2012Oversettelse av brukererfaringsskjemaer: Viktige problemstillinger og erfaringer fra utvalgte kunnskapskilderNotat
2012Brukes data fra nasjonale og andre storskala brukererfaringsundersøkelser i lokalt kvalitetsarbeid? En systematisk litteraturgjennomgangNotat
2012Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i 10 land: norske resultater i 2012 og utvikling siden 2009 Rapport fra Kunnskapssenteret
2012Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2011 og utvikling fra 2006PasOpp-rapport
2012Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2012: en undersøkelse med basis i GallupPaneletNotat
2012Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.PasOpp-rapport
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/haugum)