Kari Håvelsrud

Håvelsrud, Kari
Seniorrådgiver
Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer
Kari.Haavelsrud@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 444

Kari Håvelsrud er seniorrådgiver i seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer. Hun er hjelpepleier/helsesekretær og arbeider med koordinering av ulike prosjekter, både faglig og administrativt.

Utdanning

Hjelpepleier, Helsesekretær, Ledelse for helsepersonell

Publikasjoner

ÅrTittelType
2014Effekt av psykologiske tiltak for personer med demensRapport fra Kunnskapssenteret
2014Langtidseffekter etter fedmekirurgiRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av fysisk aktivitet og omsorgstiltak for personer med demensRapport fra Kunnskapssenteret
2014Effekt av psykologiske tiltak i primærhelsetjenesten for barn og ungdom med alvorlig somatisk sykdomRapport fra Kunnskapssenteret
2013Depresjonsscreening av gravide og barselkvinnerRapport fra Kunnskapssenteret
2012Psykososiale tilleggsbehandlinger har liten eller ingen innvirkning på behandlingseffekt hos opiatavhengige i substitusjonsbehandlingNotat
2012Effekt av langtids mekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV) del 2 – brystveggslidelser eller adipositas hypoventilasjonssyndromRapport fra Kunnskapssenteret
2012Listelengde og kvalitet i fastlegeordningenRapport fra Kunnskapssenteret
2011Effekten av aktivitetstilbud på eldresenterRapport fra Kunnskapssenteret
2011Forskningsdokumentasjonen for heroinassistert behandling til personer med kronisk heroinavhengighetNotat
2010A pragmatic randomised trial of stretching before and after physical activity to prevent injury and sorenessVitenskapelig artikkel
2009A pragmatic randomised trial of stretching before and after physical activity to prevent injury and soreness Vitenskapelig artikkel
2009En pragmatisk randomisert studie av tøyning før og etter fysisk aktivitet for å forebygge skader og stølhetVitenskapelig artikkel
2009Behandling av spedbarnskolikkRapport fra Kunnskapssenteret
2008Lett tilgjengelig hormonell prevensjon til kvinner i alderen 20-24 årRapport fra Kunnskapssenteret
2007A Televised, Web-Based Randomised Trial of an Herbal Remedy (Valerian) for InsomniaVitenskapelig artikkel
2007A Televised, Web-Based Randomised Trial of an Herbal Remedy (Valerian) for Insomnia. Vitenskapelig artikkel
2007The effects of mandatory prescribing of thiazides for newly treated, uncomplicated hypertension: interrupted time-series analysis.Vitenskapelig artikkel
2006Rational Prescribing in Primary Care (RaPP): A Cluster Randomized Trial of a Tailored InterventionVitenskapelig artikkel
2005Retningslinjer for allmennpraksis - blir de lest og blir de brukt?Vitenskapelig artikkel
2005Hva gjør fastleger for å holde seg faglig oppdatert?Vitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/havelsrud)