Helgeland, Jon
Seksjonsleder
Seksjon for kvalitetsmåling
Jon.Helgeland@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 443

Jon Helgeland leder Seksjon for kvalitetsmåling. Han er statistiker og arbeider med utvikling og implementering av kvalitetsmål og indikatorer for helsetjenesten.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Seksjonsleder, ErgoGroup AS, 1997-2004
Forsker/forskningssjef, Norsk Regnesentral, 1981-1997
Konsulent, Statistisk sentralbyrå, 1977-1981

Utdanning

Cand.real i statistikk, Universitetet i Oslo, 1977

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2015Notat
2016Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2014Notat
2016Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015Notat
2016Helse i Norge – 2016: Kommentarrapport til OECDs sammenligning av europeiske landRapport fra Folkehelseinstituttet
2015The Norwegian health care system as compared to other OECD countries 2015Notat
2015Survival curves to support quality improvement in hospitals with excess 30-day mortality after acute myocardial infarction, cerebral stroke and hip fracture: A before-after studyVitenskapelig artikkel
2015Nasjonale kvalitetsindikatorer og resultater for Helgelandssykehuset HFForedrag/poster
201530-dagers overlevelse – institusjonsrapporter – 2. utgaveNotat
2015Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2015Notat
2015Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014 Notat
201530-day survival probabilities as a quality indicator for Norwegian hospitals: data management and analysisVitenskapelig artikkel
201530-dagers reinnleggelse av eldre 2011–2013. Resultater for sykehus og kommunerNotat
201430-dagers overlevelse. InstitusjonsrapporterNotat
2014Tiltak for økt overlevelse etter hoftebruddNotat
2014Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2014Notat
201430-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013Notat
2014An observational study: associations between nurse-reported hospital characteristics and estimated 30-day survival probabilitiesVitenskapelig artikkel
2013Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2013Notat
2013Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2012Notat
201330 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011Notat
2013Defining hospital staysForedrag/poster
2013Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012Notat
2012Bruk av 30-dagers dødelighetsdata i forbedringsarbeid med pasientsikkerhet for hoftebruddspasienter.Foredrag/poster
2012Reinnleggelser av eldre i Norge Notat
2012Sammenligning av sykehusdødelighet – hvordan det telles har betydning når pasientene er innlagt med hjerteinfarkt, slag og hoftebrudd. Vitenskapelig artikkel
2012Sykepleieres beskrivelse av arbeidsvilkår og 30 dagers dødelighetForedrag/poster
2012Accounting for patients transferred between hospitals when using mortality as a quality indicatorfor the comparison of hospitalsForedrag/poster
2012A cross-sectional study to identify organisational processes associated with nurse-reported quality and patient safetyVitenskapelig artikkel
2012The use of Kaplan-Meier plots when comparing hospital mortality Foredrag/poster
2011Algorithm for defining hospital staysForedrag/poster
201130-dagers dødelighet som kvalitetsindikator for hjerteinfarkt, slag og hoftebrudd. Preliminære resultater fra norske sykehus 2005-2009.Foredrag/poster
201130 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – interimanalyse fra forskningsprosjektetNotat
2011How should patient transferrals be accounted for when calculating in-and-out-of-hospital mortality as a quality indicator?Foredrag/poster
2011Trends in mortality for AMI, stroke and hip fracture patients admitted to Norwegian hospitalsduring 1997-2001 and 2005-2009Foredrag/poster
2010En analyse av prioriteringspraksis mellom utvalgte tilstandsgrupperForedrag/poster
2010Five-point scales outperform 10-point scales in a randomized comparison of item scaling for the Patient Experiences QuestionnaireVitenskapelig artikkel
2010Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorerfor hjerte- og karsykdom: Teoretisk rammeverk og formalisert konsensusprosessForedrag/poster
2010Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2010Classifying nursing organization in wards in Norwegian hospitals: self-identification versus observationVitenskapelig artikkel
2009Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-landNotat
2009Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2009 blant allmennleger: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 landRapport fra Kunnskapssenteret
2008Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern. Nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004PasOpp-rapport
2008Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Metodedokumentasjon for nasjonal undersøkelse PasOpp-rapport
2008Foresattes vurdering av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkerVitenskapelig artikkel
2008Fremstilling av kvalitetsindikatorer på Fritt sykehusvalgNotat − hasteoppdrag
2008Levekårsundersøkelsen 2005: Psykiske problemer og behandlingFellesrapport med FHI
2008Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006 Resultater fra en nasjonal undersøkelsePasOpp-rapport
2008Kvalitetsindikatorer basert på data fra medisinske kvalitetsregistreRapport fra Kunnskapssenteret
2007Nasjonale kvalitetsindikatorer basert på mål for dødelighetNotat
2007Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus - Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006PasOpp-rapport
2007Measuring the experiences of inpatients in Norway: A randomised comparison of two approaches to scaling responsesForedrag/poster
2007Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus - Metodedokumentasjon for nasjonal undersøkelse i 2006PasOpp-rapport
2006Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i AkershusRapport fra Kunnskapssenteret
2006Brukererfaringer med døgnenheter i psykisk helsevern - Resultater og vurderinger etter en nasjonal undersøkelse i 2005PasOpp-rapport
2006Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. Hovedresultater fra nasjonal undersøkelsePasOpp-rapport
2006Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger - MetodedokumentasjonPasOpp-rapport
2006Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. MetodedokumentasjonPasOpp-rapport
2006Assessment of community mental health centres by general practitioners [in Norwegian]Vitenskapelig artikkel
2006Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger – Hovedresultater fra nasjonal undersøkelsePasOpp-rapport
2005Dødelighet 30 dager etter innleggelse som kvalitetsindikator for norske sykehus – metodeutvikling og evalueringRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/helgeland)