Holmboe, Olaf
Forsker
Seksjon for brukeropplevd kvalitet
Olaf.Holmboe@fhi.no
Tlf. 464 00 465

Olaf Holmboe er forsker i Seksjon for brukeropplevd kvalitet.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Prosjektkoordinator, Stiftelse for helsetjenesteforskning, 2002- 2003, innlemmet i Kunnskapssenteret 2004.
Forskningsassistent ved Norges byggforskningsinstitutt, medarbeider i utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø, 2000.

Utdanning

Cand.polit. sosialantropologi

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016The Universal Patient Centeredness Questionnaire: reliability and validity of a one-page questionnaire following surveys in three patient populationsVitenskapelig artikkel
2016Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Resultater etter en nasjonal undersøkelsePasOpp-rapport
2016Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2015PasOpp-rapport
2015Cancer patient pathways: Baseline measurement based on surveys among the population, patients and general practitionersRapport fra Kunnskapssenteret
2015Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Lokale rapporter og nasjonale resultaterPasOpp-rapport
2015Telephone interviews to assess non-response bias in a postal survey of patient experiences with GP servicesForedrag/poster
2015Patients' experiences with GP services. Validation of a new questionnaireForedrag/poster
2015Pasienterfaringer med Lovisenberg diakonale sykehus 2015 - utvalgte poster og avdelingerPasOpp-rapport
2015Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med fastlegerPasOpp-rapport
2015Pasienterfaringer med medisinske sengeposter ved Helse Møre og Romsdal HF 2015PasOpp-rapport
2015Pakkeforløp for kreft: nullpunktmåling med basis i spørreskjemaundersøkelser blant befolkningen, pasienter og fastlegerRapport fra Kunnskapssenteret
2014Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for fire klinikker ved Oslo universitetssykehusPasOpp-rapport
2014Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013. Resultater på sykehusnivåPasOpp-rapport
2014Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014 - lokale rapporterPasOpp-rapport
2014Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2013.PasOpp-rapport
2014Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 - lokale rapporterPasOpp-rapport
2014Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern - lokale rapporterPasOpp-rapport
2014Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Resultater i 2014 og utvikling over tid. PasOpp-rapport
2013Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013, lokale resultaterPasOpp-rapport
2013Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse VestPasOpp-rapport
2013Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Sør-ØstPasOpp-rapport
2013Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse NordPasOpp-rapport
2013Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012. MetoderapportPasOpp-rapport
2013Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Nasjonale resultaterPasOpp-rapport
2013Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, lokale resultaterPasOpp-rapport
2013Pasienterfaringer med norske sykehus. Nasjonale resultater i 2012PasOpp-rapport
2013Brukererfaringer med svangerskaps, fødsels og barselomsorgen. MetoderapportPasOpp-rapport
2013Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater Helse MidtPasOpp-rapport
2012Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Resultater for regioner og foretakPasOpp-rapport
2012Qualitative comments as a valuable supplement to quantitative data. Results from a national cancer patients’ experiences survey in NorwayForedrag/poster
2012The Cancer Patient Experiences Questionnaire (CPEQ): reliability and construct validity following a national survey to assess hospital cancer care from the patient perspectiveVitenskapelig artikkel
2012Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp-rapport
2012Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Institusjonsvise resultaterPasOpp-rapport
2012Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Hovedresultater.PasOpp-rapport
2012Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene.Institusjonsvise resultater.PasOpp-rapport
2012Nasjonale brukererfaringsundersøkelser i den norske helsetjenestenForedrag/poster
2012Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2011 og utvikling fra 2006PasOpp-rapport
2012Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.PasOpp-rapport
2011Determinants of parents' experiences with outpatient child and adolescent mental health servicesVitenskapelig artikkel
2011Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land* Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Parent Experiences Questionnaire for Outpatient Child and Adolescent Mental Health Services (PEQ-CAMHS Outpatients): reliability and validity following a national surveyVitenskapelig artikkel
2011Kvinners og partneres erfaringer fra svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Resultater fra en pilotundersøkelseNotat
2010Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009. Institusjonsvise resultaterPasOpp-rapport
2010Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske sentreNotat
2010Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009. Nasjonale resultaterPasOpp-rapport
2010Commonwealth Fund-undersøkelsen 2010: Resultater fra en komparativ befolkningsundersøkelse i 11 landRapport fra Kunnskapssenteret
2009Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.PasOpp-rapport
2009bruk av telefonintervjuer for å undersøke mulig frafallsskjevhet i en nasjonal postal surveyForedrag/poster
2009Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner. Resultater fra en pilotundersøkelseNotat
2009Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjonerPasOpp-rapport
2009Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006. PasOpp-rapport
2009Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2009 blant allmennleger: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 landRapport fra Kunnskapssenteret
2008Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern. Nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004PasOpp-rapport
2008Foresattes vurdering av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkerVitenskapelig artikkel
2008Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007. Institusjonsvise resultaterPasOpp-rapport
2008Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus. Resultater fra en pilotundersøkelseNotat
2008Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse PasOpp-rapport
2008Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006 Resultater fra en nasjonal undersøkelsePasOpp-rapport
2007Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus - Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006PasOpp-rapport
2007Foresattes erfaringer med tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsoppleggNotat
2006Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. Institusjonsresultater – Helse Sør-ØstPasOpp-rapport
2006Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i AkershusRapport fra Kunnskapssenteret
2006Brukererfaringer med døgnenheter i psykisk helsevern - Resultater og vurderinger etter en nasjonal undersøkelse i 2005PasOpp-rapport
2006Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. Hovedresultater fra nasjonal undersøkelsePasOpp-rapport
2006Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. Institusjonsresultater – Helse VestPasOpp-rapport
2006Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. Institusjonsresultater – Helse NordPasOpp-rapport
2006Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. Institusjonsresultater – Helse Midt-NorgePasOpp-rapport
2006Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Institusjonsresultater PasOpp-rapport
2005Dødelighet 30 dager etter innleggelse som kvalitetsindikator for norske sykehus – metodeutvikling og evalueringRapport fra Kunnskapssenteret
2004Helseprofil for barn og ungdom i Akershus - barnerapportRapport fra Kunnskapssenteret
2004Helseprofil for barn og ungdom i Akershus - ungdomsrapportRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/holmboe)