Hov, Laila
Seniorrådgiver
Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer
Laila.Hov@kunnskapssenteret.no
Tlf. 948 24 660

Laila Hov er seniorrådgiver i Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer. Hun er sykepleier og har en master i helsefagvitenskap fra UiO. 

Prosjekter

Tidligere stillinger

Spesialrådgiver ved avdeling for helsefag, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Fagutviklingssykepleier ved medisinsk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Medisinsk redaktør, Oncolex, OUS

Sykepleier ved ulike avdelinger i OUS og Oslo Kommunale Legevakt.

Utdanning

Master i helsefagvitenskap, UiO 

Bachelor i sykepleie, Lovisenberg diakonale høgskole

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Ikke-overvåket inntak av legemidler for personer i legemiddelassistert rehabiliteringRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Bruk av biologiske tester i oppfølgingen av personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengighet: en systematisk oversiktRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Effekt av trombolytisk behandling i intervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslagRapport fra Folkehelseinstituttet
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/hov)