Hilde Hestad Iversen

Iversen, Hilde
Seniorforsker
Seksjon for brukeropplevd kvalitet
Hilde.Iversen@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 425

Hilde Hestad Iversen er seniorforsker i Seksjon for brukeropplevd kvalitet. Hun er dr.polit. og arbeider med brukererfaringsundersøkelser og metodeutvikling.

Prosjekter

Tidligere stillinger

2005-dd Forsker ved Kunnskapssenteret
2005-dd Førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
2004-2005 Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter
2000-2004 Stipendiat, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Utdanning

2000-2004 dr. polit., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1993-1995 cand.polit., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1990-1992 cand.mag., Universitetet i Oslo

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016The Universal Patient Centeredness Questionnaire: reliability and validity of a one-page questionnaire following surveys in three patient populationsVitenskapelig artikkel
2016Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2015PasOpp-rapport
2015PIPEQ-OS - an instrument for on-site measurements of the experiences of inpatients at psychiatric institutionsVitenskapelig artikkel
2015Pasienterfaringer blant hjertesviktpasienter ved Medisinsk avdeling, Bærum sykehusNotat
2015Cancer patient pathways: Baseline measurement based on surveys among the population, patients and general practitionersRapport fra Kunnskapssenteret
2015A questionnaire to measure women’s experiences with pregnancy, birth and postnatal care: instrument development and assessment following a national survey in NorwayVitenskapelig artikkel
2015Telephone interviews to assess non-response bias in a postal survey of patient experiences with GP servicesForedrag/poster
2015Patients' experiences with GP services. Validation of a new questionnaireForedrag/poster
2015Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med fastlegerPasOpp-rapport
2015Pakkeforløp for kreft: nullpunktmåling med basis i spørreskjemaundersøkelser blant befolkningen, pasienter og fastlegerRapport fra Kunnskapssenteret
2014Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2014PasOpp-rapport
2014Inpatients’ experience with specialist mental health care. Results from a large scale survey in 2014.PasOpp-rapport
2014Spørreskjemaundersøkelser om brukererfaringer i helsetjenesten Begreper, metode og brukForedrag/poster
2014Pasienters erfaringer med sykestuene i FinnmarkNotat
2014Patient evaluation of hospital outcomes: an analysis of open-ended comments from extreme clusters in a national surveyVitenskapelig artikkel
2014Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 - lokale rapporterPasOpp-rapport
2014Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014.PasOpp-rapport
2014Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern - lokale rapporterPasOpp-rapport
2014Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Metoderapport.PasOpp-rapport
2014Bruk av data fra nasjonale eller andre storskalabrukererfaringsundersøkelser i lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. En systematisk oversiktVitenskapelig artikkel
2014Assosiasjonen mellom pasientrapporterte hendelser i sykehus og beregnete rater for pasientskaderVitenskapelig artikkel
2014Inpatients’ experiences with interdisciplinary treatment for substance dependence – results from a national survey 2014PasOpp-rapport
2013Brukerorientering: Begrep, metoder og resultaterForedrag/poster
2013Classification of patients based on their evaluation of hospital outcomes: cluster analysis following a national survey in Norway Vitenskapelig artikkel
2013Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2013PasOpp-rapport
2013Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Kvinners beskrivelse av støtte til amming eller alternativ ernæring på barselavdelingerForedrag/poster
2013Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013, lokale resultaterPasOpp-rapport
2013The Patient-Reported Incident in Hospital Instrument (PRIH-I): assessments of data quality, test–retest reliability and hospital-level reliability Vitenskapelig artikkel
2013Utvikling av metode for å måle kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehusForedrag/poster
2013Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Nasjonale resultaterPasOpp-rapport
2013Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, lokale resultaterPasOpp-rapport
2013Brukererfaringer med svangerskaps, fødsels og barselomsorgen. MetoderapportPasOpp-rapport
2012Qualitative comments as a valuable supplement to quantitative data. Results from a national cancer patients’ experiences survey in NorwayForedrag/poster
2012The Cancer Patient Experiences Questionnaire (CPEQ): reliability and construct validity following a national survey to assess hospital cancer care from the patient perspectiveVitenskapelig artikkel
2012Brukes data fra nasjonale og andre storskala brukererfaringsundersøkelser i lokalt kvalitetsarbeid? En systematisk litteraturgjennomgangNotat
2012User-experience surveys with maternity services: a randomized comparison of two data collection modelsVitenskapelig artikkel
2012Kreftpasienters erfaringer fra somatiske sykehus i 2009Foredrag/poster
2012Nasjonale brukererfaringsundersøkelser i den norske helsetjenestenForedrag/poster
2012Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i 10 land: norske resultater i 2012 og utvikling siden 2009 Rapport fra Kunnskapssenteret
2012Pasienterfaringer med sykehus: utvikling og testing av spørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet PasOpp-rapport
2012Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2011 og utvikling fra 2006PasOpp-rapport
2012Foredrag for psykologistudenter ved NTNU TrondheimForedrag/poster
2011Overall patient satisfaction with hospitals: effects of patient-reported experiences and fulfilment of expectationsVitenskapelig artikkel
2011Determinants of parents' experiences with outpatient child and adolescent mental health servicesVitenskapelig artikkel
2011Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land* Rapport fra Kunnskapssenteret
2011Et generisk, kort spørreskjema om pasientopplevelser: Identifisering av kjernespørsmål i NorgeVitenskapelig artikkel
2011Kreftpasienters erfaringer fra somatiske sykehus i 2009Foredrag/poster
2011Utvikling av metode for å måle pasienterfaringer med døgnopphold innen spesialisert tverrfaglig rusbehandlingPasOpp-rapport
2011Utvikling av metode for å måle erfaringer med svangerskaps,- fødsels- og barselomsorgenPasOpp-rapport
2011Postpartum Care: Evaluation and Experience Among Care Providers and Care ReceiversVitenskapelig artikkel
2011Hva er viktig for pasienter innen rusbehandling?Notat
2011Kvinners og partneres erfaringer fra svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Resultater fra en pilotundersøkelseNotat
2010Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009. Institusjonsvise resultaterPasOpp-rapport
2010Rasch analysis of the Psychiatric Out-Patient Experiences Questionnaire (POPEQ)Vitenskapelig artikkel
2010The association between demographic factors, user reported experiences and user satisfaction: results from three casualty clinics in NorwayVitenskapelig artikkel
2010International health policy survey in 11 countries: assessment of non-response bias in the Norwegian sampleVitenskapelig artikkel
2010Usefulness of a national parent experience survey in quality improvement: views of paediatric department employeesVitenskapelig artikkel
2010Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009. Nasjonale resultaterPasOpp-rapport
2009Pasienterfaringer med allmennleger – en kartlegging av relevante måleinstrumenterNotat
2009bruk av telefonintervjuer for å undersøke mulig frafallsskjevhet i en nasjonal postal surveyForedrag/poster
2009Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjemaNotat
2009Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels og barselomsorg. En kartlegging av nasjonale undersøkelser og validerte måleinstrumenterNotat
2009The association between GP and patient ratings of quality of care at outpatient clinicsVitenskapelig artikkel
2009Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjonerPasOpp-rapport
2008Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern. Nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004PasOpp-rapport
2008Utvikling av metode for å måle kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehusPasOpp-rapport
2008Do non-respondents’ characteristics and experiences differ from those of respondents?Foredrag/poster
2006Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsopplegg.PasOpp-rapport
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/iversen)