Jacobsen, Pål
Organisasjonsdirektør
Pal.Jacobsen@kunnskapssenteret.no
Tlf. 922 55 882

Pål Jacobsen er organisasjonsdirektør i Kunnskapssenteret med ansvar for planprosesser og organisasjonsutvikling.

 

Tidligere stillinger

Direktør Feiringklinikken AS

Seksjonssjef/Leder LHLs selskaper   

Konsernsjef Tybring-Gjedde ASA

Direktør Intern Service, Norges Eksportråd

Divisjonsdirektør Narvesen AS

og andre administrative lederstillinger

Utdanning

Siviløkonom, NHH

Publikasjoner

ÅrTittelType
2015Brukerorientering i Kunnskapssenteret. Status, ideer, utfordringer og planerNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/jacobsen)