Johanne Kjøllesdal

Kjøllesdal, Johanne
Forsker
Seksjon for brukeropplevd kvalitet
Johanne.Kjollesdal@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 22 118

Johanne Gran Kjøllesdal er forsker i Seksjon for brukeropplevd kvalitet. Hun er sykepleier og master i ernæring og helse og arbeider med pasient- og brukererfaringer og spørreskjemautvikling. 

Utdanning

Mastergrad i ernæring og helse, 2007-2009
Bachelor i sykepleie, 2004-2007

Publikasjoner

ÅrTittelType
2015PIPEQ-OS - an instrument for on-site measurements of the experiences of inpatients at psychiatric institutionsVitenskapelig artikkel
2015A questionnaire to measure women’s experiences with pregnancy, birth and postnatal care: instrument development and assessment following a national survey in NorwayVitenskapelig artikkel
2014Inpatients’ experience with specialist mental health care. Results from a large scale survey in 2014.PasOpp-rapport
2014Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014.PasOpp-rapport
2014Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern - lokale rapporterPasOpp-rapport
2014Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Metoderapport.PasOpp-rapport
2013Kvinners beskrivelse av støtte til amming eller alternativ ernæring på barselavdelingerForedrag/poster
2013Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Nasjonale resultaterPasOpp-rapport
2013Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, lokale resultaterPasOpp-rapport
2013Brukererfaringer med svangerskaps, fødsels og barselomsorgen. MetoderapportPasOpp-rapport
2013Online-vurderinger – sammenheng med systematiske brukerundersøkelser og kliniske målinger?Notat
2012Oversettelse av brukererfaringsskjemaer: Viktige problemstillinger og erfaringer fra utvalgte kunnskapskilderNotat
2012Pasienterfaringer med sykehus: utvikling og testing av spørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet PasOpp-rapport
2012Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaetNotat
2011Utvikling av metode for å måle erfaringer med svangerskaps,- fødsels- og barselomsorgenPasOpp-rapport
2011Kvinners og partneres erfaringer fra svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Resultater fra en pilotundersøkelseNotat
2009Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels og barselomsorg. En kartlegging av nasjonale undersøkelser og validerte måleinstrumenterNotat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/kjollesdal)