Trulte Konsmo
Seniorrådgiver
Seksjon for kvalitetsutvikling
Trulte.Konsmo@fhi.no
Tlf. 909 85 499

Trulte Konsmo er seniorrådgiver i Seksjon for kvalitetsutvikling. Hun er sykepleiekandidat og har bred erfaring som prosjektleder innen kvalitetsutvikling, brukermedvirkning, ledelse og samhandling.

Videre har hun arbeidet mye med utvikling, formidling og publisering av metoder og verktøy, og er web-ansvarlig i seksjonen.

Hun er prosjektleder for Lyst på livet – forebyggende livscafeer for eldre og arbeider med nasjonal spredning.

Trulte arbeider også med å videreutvikle Lyst på livet til flyktninger.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Lektor ved sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Telemark i 7 år.

Skrev lærebok i sykepleie med utgangspunkt i eksperters praktiske kunnskap, En hatt med slør - om omsorgens betydning for sykepleien (1995).

Har bakgrunn som onkologisk sykepleier fra forskjellige sykehus og fra hjemmesykepleie.

Utdanning

Kandidat i sykepleievitenskap fra Institutt for sykepleievitenskap i Oslo. Hovedoppgaven handlet om ulike tradisjoner innen sykepleiefaglig veiledning (1993). Har siden skrevet en rekke artikler og bidrag til bøker om dette emnet, samt drevet utstrakt forelesningsvirksomhet i Norge og Danmark. Har bred veiledningserfaring med grupper fra ulike deler av helsevesenet og med ulike kompetansenivåer.

Onkologisk videreutdanning fra Rigshospitalet i København.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2015Utvikling, spredning og resultater av Lyst på livet - et helsefremmende konsept for eldreNotat
2015Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeidNotat
2013Evaluering av 80 samhandlingsprosjekter - nøkler for å lykkesNotat
2012Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)Populærvitenskapelig artikkel
2011..Med pasientens øyne... Et norsk gjennombruddprosjekt med fokus på brukerinvolvering og ledelseForedrag/poster
2011Lyst på livet - Caféblad nr 1Nyhetsbrev
2011Lyst på livet - Cafeblad nr 6
2011Lyst på livet - Cafeblad nr 2Nyhetsbrev
2011Lyst på livet - Caféblad nr 4Nyhetsbrev
2011Lyst på livet - Caféblad nr 3Nyhetsbrev
2011Lyst på livet - Cafèblad nr 5Nyhetsbrev
2011Lyst på livet, Livscafé –hvor nye muligheter kan vokse framForedrag/poster
2009Rapport fra kvalitetsprosjektet "...med pasientens øyne..."Kompendium/hefte
2009Rapport fra kvalitetsprosjektet "..med pasientens øyne.."Kompendium/hefte
2008Hvordan tenke annerledes om det alle serKompendium/hefte
2008Innblikk nr2 - august 2008Nyhetsbrev
2008Hvordan tenke annerledes om det alle serKompendium/hefte
2008Innblikk nr 1 - juni 2008Nyhetsbrev
2008Innblikk nr 3 - oktober 2008Nyhetsbrev
2004Prosjekt Helhetlig Rusbehandling - Læringsnettverk i prosessforbedringRapport - stiftelsen GRUK
2004Prosessforbedring ved Blefjell sykehus HFRapport - stiftelsen GRUK
2002Prosessforbedring på Notodden Sykehus- Kirurgisk dagbehandling og medisinsk poliklinikkRapport - stiftelsen GRUK
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/konsmo)