Doris Tove Kristoffersen

Kristoffersen, Doris Tove
Forsker
Seksjon for kvalitetsmåling
Doris.Tove.Kristoffersen@kunnskapssenteret.no
Tlf. 922 07 951

Doris Tove Kristoffersen er forsker i Seksjon for kvalitetsmåling. Hun er statistiker og arbeider med prosjekter knyttet til kvalitetsmåling av norske sykehus og utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer, blant annet et phd-prosjekt som vurderer aspekter ved å bruke overlevelse som en kvalitetsindikator for norske sykehus.

Hun har også erfaring med Cochrane-oversikter og metaanalyser samt planlegging og analysering av kliniske studier.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Konsulent IT-rådgivning, 1998-2002 
Statistiker, framasøytisk industri, 1987-1998

Utdanning

Sivilingeniør, NTNU (tidligere NTH), 1987

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2015Notat
2016Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2014Notat
2016Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015Notat
2015Survival curves to support quality improvement in hospitals with excess 30-day mortality after acute myocardial infarction, cerebral stroke and hip fracture: A before-after studyVitenskapelig artikkel
2015Nasjonale kvalitetsindikatorer og resultater for Helgelandssykehuset HFForedrag/poster
201530-dagers overlevelse – institusjonsrapporter – 2. utgaveNotat
201530-dagers reinnleggelse av eldre etter utskrivning fra sykehusForedrag/poster
2015Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014 Notat
201530-day survival probabilities as a quality indicator for Norwegian hospitals: data management and analysisVitenskapelig artikkel
201530-dagers reinnleggelse av eldre 2011–2013. Resultater for sykehus og kommunerNotat
201430-dagers overlevelse. InstitusjonsrapporterNotat
2014Tiltak for økt overlevelse etter hoftebruddNotat
201430-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013Notat
201330 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011Notat
2013Defining hospital staysForedrag/poster
2013Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012Notat
2012Bruk av 30-dagers dødelighetsdata i forbedringsarbeid med pasientsikkerhet for hjerteinfarkt- og slagpasienter.Foredrag/poster
2012Bruk av 30-dagers dødelighetsdata i forbedringsarbeid med pasientsikkerhet for hoftebruddspasienter.Foredrag/poster
2012Sammenligning av sykehusdødelighet – hvordan det telles har betydning når pasientene er innlagt med hjerteinfarkt, slag og hoftebrudd. Vitenskapelig artikkel
2012Accounting for patients transferred between hospitals when using mortality as a quality indicatorfor the comparison of hospitalsForedrag/poster
2012The use of Kaplan-Meier plots when comparing hospital mortality Foredrag/poster
2011Beregning av volum av et utvalg undersøkelser og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge. Del 2: undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrerNotat
201130 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus - interimanalyse fra forskningsprosjektetForedrag/poster
201130-dagers dødelighet som kvalitetsindikator for hjerteinfarkt, slag og hoftebrudd. Preliminære resultater fra norske sykehus 2005-2009.Foredrag/poster
201130 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – interimanalyse fra forskningsprosjektetNotat
2011How should patient transferrals be accounted for when calculating in-and-out-of-hospital mortality as a quality indicator?Foredrag/poster
2011Trends in mortality for AMI, stroke and hip fracture patients admitted to Norwegian hospitalsduring 1997-2001 and 2005-2009Foredrag/poster
2011Beregning av volum av et utvalg undersøkelser og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge. Del 2: undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrerNotat
2010CT Density in Lung Cancer Patients After Radiotherapy Sensitized by Metoclopramide : A Subgroup Analysis of a Randomized TrialVitenskapelig artikkel
2010The effect of how outcomes are framed on decisions about whether to take antihypertensive medication: a randomized trialVitenskapelig artikkel
2010Beregning av volum av et utvalg undersøkelser og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge. Del 2: undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrerNotat
2009Publication of volume of hospital procedures quality assurance of the input dataForedrag/poster
2009Beregning av behandlingsvolum i spesialisthelsetjenesten som er registrert i Norsk PasientregeisterForedrag/poster
2009The Effect of Alternative Summary Statistics for Communicating Risk Reduction on Decisions about Taking Statins: A Randomized TrialVitenskapelig artikkel
2009The effect of alternative graphical displays used to present the benefits of antibiotics for sore throat on decisions about whether to seek treatment: a randomized trialVitenskapelig artikkel
2008How should the impact of different presentations of treatment effects on patient choice be evaluated? Vitenskapelig artikkel
2008Beregning av volum av et utvalg av kirurgiske prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg NorgeNotat
2007The effects of mandatory prescribing of thiazides for newly treated, uncomplicated hypertension: interrupted time-series analysis.Vitenskapelig artikkel
2007Educational outreach visits: effects on professional practice and health care outcomesVitenskapelig artikkel
2006Audit and feedback: effects on professional practice and health care outcomesVitenskapelig artikkel
2006Evaluering av nytt refusjonsvilkår for blodtrykksbehandling (tiazidregelen) Notat
2006Rational Prescribing in Primary Care (RaPP): A Cluster Randomized Trial of a Tailored InterventionVitenskapelig artikkel
2005Retningslinjer for allmennpraksis - blir de lest og blir de brukt?Vitenskapelig artikkel
2005Hva gjør fastleger for å holde seg faglig oppdatert?Vitenskapelig artikkel
2005Systematic review to determine whether participation in a trial influences outcome Vitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/kristoffersen)