Irene Wiik Langengen

Langengen, Irene
Forskningsbibliotekar
Seksjon for Helsebiblioteket.no
irene.langengen@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 19 319

Irene Wiik Langengen er forskningsbibliotekar i Seksjon for helsebiblioteket.no.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2006Tiltak for oppfølging av for tidlig fødte barnRapport fra Kunnskapssenteret
2006Medisinske bibliotek i helseforetakeneVitenskapelig artikkel
2005Svangerskap og psykisk helse. Kvinners psykiske helse i forbindelse med svangerskap og første året etter fødselRapport fra Kunnskapssenteret
2005Kan skoleprogram påvirke kunnskap om psykisk helse hos ungdom? Notat
2004Forebygging og behandling av spiseforstyrrelserRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/langengen)