Lillebeth Larun

Larun, Lillebeth
Seniorforsker
Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer
Lillebeth.Larun@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 411

Lillebeth Larun er forsker i Seksjon for primærhelsetjenesten og fagprosedyrer. Hun er fysioterapeut med doktorgrad og arbeider med kunnskapsoppsummering, undervisning og veiledning.

 

Prosjekter

Utdanning

Fysioterapeut, MSc, Ph.d.

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Bruk av skjema i oppfølging av diabetes i allmennpraksis Rapport fra Folkehelseinstituttet
2016Effekt av fysisk trening for personer med kreftRapport fra Folkehelseinstituttet
2016Forskning på årsak til og behandlingseffekt av kronisk utmattelsessyndrom CFS ME: systematisk litteratursøk med sorteringRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Exercise therapy for chronic fatigue syndromeCochrane-oversikt
2014Effekter av tiltak mot sykefravær og uførhet hos helsepersonell Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Forebyggende hjemmebesøk til eldre – systematisk litteratursøk med sortert referanselisteNotat
2013Effekt av omsorgstiltak i kommunene for personer med kronisk sykdom, systematisk litteratursøk med sorteringNotat
2013Hva er oppsummert forskning?Film
2013Situasjonsfaktorer i fokusgruppestudier: en systematisk oversiktVitenskapelig artikkel
2013Depresjonsscreening av gravide og barselkvinnerRapport fra Kunnskapssenteret
2012Systematisk oversikt over aktive arbeidsplasstiltak for å redusere sykefraværVitenskapelig artikkel
2012Forebygging av risikofylt alkoholbruk og cannabisbruk hos ungdom og unge voksneNotat
2011Treningsbehandling ved kronisk utmattelsessyndromVitenskapelig artikkel
2011Finding the right balance of physical activity. A focus group study about experiences among patients with chronic fatigue syndromeVitenskapelig artikkel
2011Diagnosekriterier for kronisk utmattelsessyndromNotat
2011Kronisk utmattelsessyndrom. Kunnskap, aktivitet og utfordringerAvhandling
2011Kronisk utmattelsessyndrom - pågående kliniske studierNotat
2011Kronisk utmattelsessyndrom - et søk etter effekt og årsaksstudier av Kenny De MeirleirNotat
2011Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/MENotat
2010Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – pleie- og omsorgstjenesterNotat
2008Kritisk vurdering – hvorfor og hvordan?Populærvitenskapelig artikkel
2008Intensiv trening/habilitering til barn med medfødt og ervervet hjerneskadeRapport fra Kunnskapssenteret
2008Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial behandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2007Kronisk utmattelsessyndrom. En gjennomgang av det vitenskapelige grunnlaget for behandlingVitenskapelig artikkel
2007Kronisk utmattelsessyndrom. En gjennomgang av det vitenskapelige grunnlaget for behandlingVitenskapelig artikkel
2007Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse Del 1 Screening og diagnoseinstrumenterRapport fra Kunnskapssenteret
2006Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom/ myalgisk encefalopati (CFS/ME)Rapport fra Kunnskapssenteret
2005Svangerskap og psykisk helse. Kvinners psykiske helse i forbindelse med svangerskap og første året etter fødselRapport fra Kunnskapssenteret
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/larun)