Kari Ann Leiknes

Leiknes, Kari Ann
Seniorforsker/Seniorrådgiver
Seksjon for legemidler og helseøkonomi
Kari.Ann.Leiknes@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 22 270

Kari Ann Leiknes er seniorrådgiver i Seksjon for legemidler og helseøkonomi. Hun er spesialist i psykiatri og utarbeider systematiske oversikter blant annet over måleegenskaper ved tester og diagnostiske metoder som brukes ved norske helse-, sosial-, og barnevernfaglige undervisningsinstitusjoner, for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter. Hun jobber også med diagnostikk, elektrosjokkbehandling (Electroconvulsive Therapy, ECT) og faglige retningslinjer.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Diverse kliniske stillinger 1979-1990, Spesiallege 1990-1997 Helsetilsynet, Overlege 1997- 2007 Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Stipendiat 2005-2007 Universitet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for atferdsvitenskap, Medisinsk Fakultet

Verv og lignende

Hovedtillitsvalgt Legeforeningen, Medlem Norsk Psykiatrisk Forening

Internasjonale engasjement

American Psychiatric Association, EURASMUS (European Research Association for Somatisation and Medically Unexplained Symptoms), Womens Mental Health, EACLPP (European Association for Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics)

Utdanning

Cand. med, Dr. med., MHA (Mastergrad i helseadministrasjon og ledelse), Spesialist i psykiatri 

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Forskning om behandling med musikkterapi uten samtidig behandling med antipsykotiske legemidler (legemiddelfri behandling) hos pasienter med psykoselidelser. Litteratursøk.Notat
2016Måleegenskaper ved den norske versjonen av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)Rapport fra Kunnskapssenteret
2015Kognitiv atferdsterapi hjelper trolig mot legemiddelavhengighetOmtale av Cochrane-oversikt
2015Interventions for Reducing Coercion in Mental Health for Adults: A Systematic Review and the Impact of UpdatingVitenskapelig artikkel
2015Måleegenskaper ved Klokketesten Rapport fra Kunnskapssenteret
2015Elektrokonvulsiv behandling (ECT) og selvmord Notat
2014Elektrokonvulsiv behandling (ECT) - systematisk litteratursøk med tematisk sortert referanseliste Notat
2014Måleegenskaper ved den norske versjonen av Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI)Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Måleegenskaper ved den norske versjonen av California Verbal Learning Test II (CVLT-II)Rapport fra Kunnskapssenteret
2014Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS)Notat
2013Trisykliske antidepressiva har muligens ingen behandlingseffekt hos barn med depresjonOmtale av Cochrane-oversikt
2013Nyere antidepressiva kan være til nytte for barn med depressive lidelserOmtale av Cochrane-oversikt
2013Tilbakefall av depressiv lidelse hos barn og ungdom kan forebyggesOmtale av Cochrane-oversikt
2013Electroconvulsive therapy during pregnancy: a systematic review of case studiesVitenskapelig artikkel
2013Total somatic symptom score as a predictor of health outcome in somatic symptom disordersVitenskapelig artikkel
2012Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2012Nyttig om funksjonelle lidelserVitenskapelig artikkel
2012Contemporary use and practice of electroconvulsive therapy worldwideVitenskapelig artikkel
2012Effekt av psykologisk behandling for personer med depresjon. Hva er best, gruppeterapi eller individuell terapi?Populærvitenskapelig artikkel
2012Effekt og sikkerhet av annengenerasjons antipsykotika for barn med oppmerksomhetssvikt- og atferdslidelser er svakt dokumentert Omtale av Cochrane-oversikt
2011Using qualitative evidence to inform a review of effectiveness: A case study of integrating qualitative data in a systematic review of effectiveness of ECT for adult depressionForedrag/poster
2011Epidemiology of medically unexplained symptoms and somatisation including aetiology and associated disability costs Bidrag til bok
2011Personality traits and psychological distress in persons with chronic tension-type headacheVitenskapelig artikkel
2011Motiverende intervju mot rusproblemerCochrane-oversikt
2010Commonalities and differences between the diagnostic groups: current somatoform disorders, anxiety and/or depression, and musculoskeletal disordersVitenskapelig artikkel
2010Commonalities and differences between the diagnostic groups: current somatoform disorders, anxiety and/or depression, and musculoskeletal disordersVitenskapelig artikkel
2010Comprehensive systematic review of complex interventions facilitated by means of new software programForedrag/poster
2009Effekt og sikkerhet av første- og annengenerasjons antipsykotika ved schizofreni hos voksneRapport fra Kunnskapssenteret
2009Integrating quantitative and qualitative evidence in Cochrane reviews: a novel methodological approach.Foredrag/poster
2009Integrating quantitative and qualitative evidence in Cochrane reviews: A novel methodological approachForedrag/poster
2009Motivational interviewing for substance abuseCochrane-oversikt
2009MINI Internasjonal neuropsykiatrisk intervju, Norsk versjon 6.0.0 Oversetterarbeid
2009Motivational interviewing for substance abuseForedrag/poster
2008Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial behandlingRapport fra Kunnskapssenteret
2008Overlap, comorbidity and stability of somatoform disorders, and the use of current versus lifetime criteriaVitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/leiknes)