Anne Karin Lindahl

Lindahl, Anne Karin
Avdelingsdirektør i Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet
anne.karin.lindahl@kunnskapssenteret.no
Tlf. 930 11 169

Anne Karin Lindahl er avdelingsdirektør for Avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet.

Prosjekter

Tidligere stillinger

Avdelingsdirektør, Kunnskapssenteret, avd. for kunnskapsbasert helsetjeneste, 2008-2012
Medisinsk direktør Helse Sør-Øst RHF, 2007-2008
Fagdirektør, Helse Sør-Øst, 2006-2007
Avdelingssjef kirurgisk avdeling Sykehuset Asker og Bærum, 2002-2005
Avdelingssjef kirurgisk avdeling Volvat Medisinske Senter, 2000-2002
Post doc/visiting scientist, Emory University, 1992-1993
Assistentlege/ overlege, Aker sykehus, 1988-2000

Utdanning

Master of Health Administration, 2000
Karkirurg, 2000
Generell kirurg, 1997
Dr med, 1992
Cand med, 1986 

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i elleve land: Norske resultater i 2016 og utvikling over tid Rapport fra Folkehelseinstituttet
2016Helse i Norge – 2016: Kommentarrapport til OECDs sammenligning av europeiske landRapport fra Folkehelseinstituttet
2015Uønskede hendelser ved ernæring i sykehusLæringsnotat
2015Akuttmottak – risikosone for pasientsikkerhet Læringsnotat
2015The Norwegian health care system as compared to other OECD countries 2015Notat
2015Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2015Notat
2015Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i ti land: norske resultater i 2015 og utvikling over tid Rapport fra Kunnskapssenteret
2015Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2015 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPaneletNotat
2014Urinveisinfeksjon - har valg av blærekateter betydning?Omtale av Cochrane-oversikt
2014God håndtering av alvorlige, uønskede hendelser i helsetjenestenNotat
2014Nasjonale elektroniske meldeordninger i spesialisthelsetjenesten: Hvilke finnes, hvilke effekter har de, og hvordan evalueres meldeordningene?Notat
2014Norway – Health system reviewRapport fra Kunnskapssenteret
2014Tiltak for økt overlevelse etter hoftebruddNotat
2014Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2014Notat
2014Det norske helsesystemet 2013
2014Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre landRapport fra Kunnskapssenteret
2014Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2014 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPaneletNotat
2014Årsrapport 2013 for meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenestenNotat
2014Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2014 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPaneletNotat
2013Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2013Notat
2013Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010Rapport fra Kunnskapssenteret
2013Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2012Notat
2013Uønskede hendelser ved tromboseprofylakse eller antikoagulasjonsbehandlingLæringsnotat
2013Mulig smitte med multiresistent Klebsiella etter bronkoskopi Læringsnotat
2013The Patient-Reported Incident in Hospital Instrument (PRIH-I): assessments of data quality, test–retest reliability and hospital-level reliability Vitenskapelig artikkel
2013Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2013: en undersøkelse med basis i GallupPaneletNotat
2013Melde for å lære – en beskrivelse av etableringen av Meldeordningen (§3-3) for uønskede pasienthendelser i Kunnskapssenteret i 2012Notat
2012Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten- en oppsummering fra oppstartsfasen i perioden 1. juli- 30.nov 2012Notat
2012Performance-based financing in low- and middle-income countries: still more questions than answersVitenskapelig artikkel
2012Paying for performance to improve the delivery of health interventions in low- and middle-income countriesVitenskapelig artikkel
2012Med kunnskap som kompass og verdier som rettesnor, 14.9.2012Foredrag/poster
2012Med kunnskap som kompass og verdier som rettesnor, sept. 2012Foredrag/poster
2012Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i 10 land: norske resultater i 2012 og utvikling siden 2009 Rapport fra Kunnskapssenteret
2012Pasienterfaringer med sykehus: utvikling og testing av spørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet PasOpp-rapport
2012Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2012: en undersøkelse med basis i GallupPaneletNotat
2012Helsepersonell som har vært involvert i uønskede hendelserNotat
2011Retningslinje for publisering av kvalitetsforbedringsprosjekt, SQUIRE retningslinjeNotat
2011Kapasitetsøkning for produksjon av systematiske oversikter med relevans til implementering i lav og middels inntekt landForedrag/poster
2011Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010Notat
2010Om KunnskapssenteretForedrag/poster
2010Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2010Høring i Stortinget 25. januar 2010 om SamhandlingsreformenForedrag/poster
2010Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 2 Publisert forskning om tiltak i kommunehelsetjenesten som kan redusere behov for liggedøgn i sykehusNotat
2010Kunnskapsgrunnlaget for forebyggingForedrag/poster
2010Vurdering av elementer som kan inngå i et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenestenRapport fra Kunnskapssenteret
2010Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskningNotat
2009Pasientvolum og behandlingskvalitet ved behandling av abdominale aortaneurismerNotat
2009Sørlandet sykehus og KunnskapssenteretForedrag/poster
2009Stump røyken før operasjonenOmtale av oversikt
2009Organisering og ledelse i klinikken, BI, 24. februar 2009Foredrag/poster
2009Kvalitetsforbedring - Høgskolen i Bergen 1. oktober 2009Foredrag/poster
2009Hvorfor kunnskapssenteret er med i Global Doctoral Health Leadership Consortium, London, 28. mai 2009Foredrag/poster
2008KliniIKT-konferanse Hamar 7. november 2008Foredrag/poster
2008Samhandling om helsetjenestene til pasienter med kroniske tilstander Notat
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/lindahl)