Anja Schou Lindman

Lindman, Anja
Avdelingsdirektør
AnjaSchou.Lindman@fhi.no
Tlf. 976 58 875

Anja Schou Lindman er dr.philos. og avdelingsdirektør for registerforvaltning og -utvikling innen smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet. Tidligere var hun seniorforsker i Seksjon for kvalitetsmåling i Kunnskapssenteret der hun arbeidet med utvikling av kvalitetsindikatorer i det norske helsevesenet. Lindman har ledet arbeidet med det norske bidraget til et EU-prosjekt der formålet har vært å utvikle og forbedre pasientsikkerhetsarbeidet i Europa. 

Prosjekter

Tidligere stillinger

Seniorforsker, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2009-2015
Postdoktor, Divisjon for epidemiologi, Folkehelseinstituttet, 2005−2009
Forsker, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, 2004−2005
Stipendiat, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Akershus, 1998−2004

Utdanning

Dr.philos, Institutt for medisinske basalfag, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, 2005
Cand.scient. biologi/fysiologi, Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo, 1997  

Publikasjoner

ÅrTittelType
2016Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2014Notat
2015Survival curves to support quality improvement in hospitals with excess 30-day mortality after acute myocardial infarction, cerebral stroke and hip fracture: A before-after studyVitenskapelig artikkel
2015Hva er nasjonale kvalitetsindikatorer og hva brukes de til i helsesektoren i NorgeForedrag/poster
2015Nasjonale kvalitetsindikatorer og resultater for Helgelandssykehuset HFForedrag/poster
201530-dagers overlevelse – institusjonsrapporter – 2. utgaveNotat
201530-dagers reinnleggelse av eldre etter utskrivning fra sykehusForedrag/poster
2015Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014 Notat
201530-day survival probabilities as a quality indicator for Norwegian hospitals: data management and analysisVitenskapelig artikkel
201530-dagers reinnleggelse av eldre 2011–2013. Resultater for sykehus og kommunerNotat
201430-dagers overlevelse. InstitusjonsrapporterNotat
201430-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013Notat
2013Systematisk beslutningsgrunnlag for valg av kvalitetsindikatorer innen PSYKISK HELSE OG RUSForedrag/poster
201330 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011Notat
2013Defining hospital staysForedrag/poster
2013Results from WP5 data collectionForedrag/poster
2013Ethnic differences in risk factors and total risk of cardiovascular disease based on the Norwegian CONOR studyVitenskapelig artikkel
2013Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012Notat
2012EUs Joint Action for Patient Safety and Quality of CareForedrag/poster
2012Reinnleggelser av eldre i Norge Notat
2012Reinnleggelser i norske sykehus (2005-2009)Foredrag/poster
2012Reinnleggelser hos eldre i norske sykehus (2005-2009)Foredrag/poster
2012A prospective study of intake of trans-fatty acids from ruminant fat, partially hydrogenated vegetable oils, and marine oils and mortality from CVDVitenskapelig artikkel
2012Feedback on the first set of SCPs Foredrag/poster
201230 days readmission rates used as quality indicator among the elderly patients in NorwayForedrag/poster
201130-dagers dødelighet som kvalitetsindikator for hjerteinfarkt, slag og hoftebrudd. Preliminære resultater fra norske sykehus 2005-2009.Foredrag/poster
201130 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – interimanalyse fra forskningsprosjektetNotat
2010En analyse av prioriteringspraksis mellom utvalgte tilstandsgrupperForedrag/poster
2010Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorerfor hjerte- og karsykdom: Teoretisk rammeverk og formalisert konsensusprosessForedrag/poster
2010Praksis ved bruk av prioriteringsveilederne i spesialisthelsetjenesten - en orientering om analyserForedrag/poster
2010Nonfasting triglycerides and risk of cardiovascular death in men and women from the Norwegian Counties StudyVitenskapelig artikkel
(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/lindman)