Anne Malerbakken

person
Praktikant
Seksjon for velferdstjenester
anne.malerbakken@kunnskapssenteret.no
Tlf. 464 00 416

Anne Malerbakken er praktikant i Seksjon for velferdstjenester. Hun har en Mastergrad i Idrettsvitenskap fra idrettshøgskolen i Oslo. Hun har erfaring med oppsummering og sammenstilling av forskning. Anne assisterer ved utarbeiding av systematiske forskningsoversikter og støtter seksjonen med ulikt administrativt arbeid.

Tidligere stillinger

Fagkonsulent. Rustelefonen.

Utdanning

Master. Idrettshøgskolen, Oslo. 2014.

(http://www.kunnskapssenteret.no/om-oss/ansatte/malerbakken)